Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/49136
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorTạ Thị Mỹ Linh-
dc.contributor.authorDương Thị Quý-
dc.date.accessioned2016-12-15T10:08:45Z-
dc.date.available2016-12-15T10:08:45Z-
dc.date.issued2009-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/49136-
dc.description.abstractTổng quan, thực trạng, giải pháp ứng dụng mô hình logistic tại các hãng tàu nước ngoài và vận dụng để phát triển dịch vụ logistics tại các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ giao nhận vận tải hàng hóa xuất nhập khẩu trên địa bàn Tp. HCM-
dc.format.medium87 tr.-
dc.language.isoVietnamese-
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectGiao nhận vận tải-
dc.subjectDịch vụ logistics-
dc.titleNghiên cứu mô hình logistic tại các hãng tàu nước ngoài và vận dụng để phát triển dịch vụ logistics tại các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ giao nhận vận tải hàng hóa xuất nhập khẩu trên địa bàn TPHCM-
dc.typeMaster's Theses-
dc.subject.DDC658.7-
ueh.specialityThương mại-
item.openairetypeMaster's Theses-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.grantfulltextreserved-
item.fulltextFull texts-
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.cerifentitytypePublications-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1.17 MBAdobe PDFDownload    Request a copy
Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.