Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/49333
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorVũ Hữu Đức-
dc.contributor.authorNguyễn Thiên Tú-
dc.date.accessioned2016-12-15T10:09:07Z-
dc.date.available2016-12-15T10:09:07Z-
dc.date.issued2012-
dc.identifier.otherBarcode: K50003321-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/49333-
dc.identifier.urihttps://opac.ueh.edu.vn/record=b1013895~S8-
dc.description.abstractCơ sở lý luận về quan hệ giữa ý kiến của kiểm toán viên và tỷ số tài chính; Mô hình dự đoán ý kiến kiểm toán viên dựa vào tỷ số tài chính; Tóm tắt nghiên cứu, những bàn luận và gợi ý từ kết quả nghiên cứu, hạn chế và hướng nghiên cứu tiếp theo.-
dc.format.medium60 tr.-
dc.language.isoVietnamese-
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectKiểm toán-
dc.subjectBáo cáo tài chính-
dc.titleNghiên cứu thực nghiệm về quan hệ giữa ý kiến kiểm toán đối với báo cáo tài chính của các Công ty niêm yết tại Việt Nam trong giai đoạn 2006-2010 và tỷ số tài chính-
dc.typeMaster's Theses-
dc.subject.DDC657.45-
ueh.specialityAccounting = Kế toán-
item.grantfulltextreserved-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.cerifentitytypePublications-
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.openairetypeMaster's Theses-
item.fulltextFull texts-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1.2 MBAdobe PDFDownload    Request a copy
Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.