Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/49416
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorPhạm Duy Nghĩa-
dc.contributor.authorNguyễn Thành Sơn-
dc.date.accessioned2016-12-15T10:09:16Z-
dc.date.available2016-12-15T10:09:16Z-
dc.date.issued2015-
dc.identifier.otherBarcode: K50007536-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/49416-
dc.descriptionPublic Policy = Chính sách công-
dc.descriptionLuận văn thạc sĩ -- Trường Đại học Kinh tế TP.HCM, 2015-
dc.descriptionThesis (Master’s) -- University of Economics Ho Chi Minh City, 2015-
dc.descriptionGồm tài liệu tham khảo-
dc.descriptionIncludes bibliographical references-
dc.description.abstractNghiên cứu xem xét đến quá trình hình thành dự án đầu tư, mối quan hệ giữa các thành phần liên quan, các cơ chế phối hợp dựa trên khung khổ pháp luật để nhận diện các nguy cơ tham nhũng có thể được tạo ra trong quá trình thực thi. Trên cơ sở đó đưa ra các-
dc.format.medium35 tr.-
dc.language.isovie-
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectQuản lý dự án đầu tư-
dc.subjectInvestment planning-
dc.subjectKế hoạch đầu tư-
dc.titleNhận diện và giảm thiểu nguy cơ tham nhũng trong quá trình hình thành dự án đầu tư xây dựng nguồn điện-
dc.typeMaster's Theses-
dc.subject.DDC658.404-
item.cerifentitytypePublications-
item.grantfulltextreserved-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.fulltextFull texts-
item.languageiso639-1vi-
item.openairetypeMaster's Theses-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.