Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/49614
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorPhan Thị Bích Nguyệt-
dc.contributor.authorĐinh Viết Khuê-
dc.date.accessioned2016-12-15T10:09:37Z-
dc.date.available2016-12-15T10:09:37Z-
dc.date.issued2013-
dc.identifier.otherBarcode: K50005813-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/49614-
dc.identifier.urihttp://opac.ueh.edu.vn/record=b1016910~S8-
dc.description.abstractGiới thiệu đề tài nghiên cứu. Tổng quan các nghiên cứu trước đây. Phương pháp nghiên cứu. Nội dung và các kết quả nghiên cứu: Tỷ lệ tổng nợ, tỷ lệ vay, tỷ lệ vay ngắn hạn và dài hạn đều tác động tiêu cực lên đầu tư cố định của các công ty. tỷ lệ tổng nợ-
dc.format.medium64 tr.-
dc.language.isoVietnamese-
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectĐầu tư cố định-
dc.subjectDebt management-
dc.subjectFixed investmenet-
dc.subjectQuản lý nợ-
dc.subjectTài chính doanh nghiệp-
dc.subjectCorporate finance-
dc.titlePhân tích ảnh hưởng của tỷ lệ nợ lên quyết định đầu tư : bằng chứng từ các công ty niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán Tp. HCM-
dc.typeMaster's Theses-
dc.subject.DDC658.1526-
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.grantfulltextreserved-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.cerifentitytypePublications-
item.openairetypeMaster's Theses-
item.fulltextFull texts-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.