Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/49697
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorThân Thị Thu Thủy-
dc.contributor.authorPhạm Thị Bích Thủy-
dc.date.accessioned2016-12-15T10:09:45Z-
dc.date.available2016-12-15T10:09:45Z-
dc.date.issued2014-
dc.identifier.otherBarcode: K50006919-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/49697-
dc.identifier.urihttp://opac.ueh.edu.vn/record=b1018251~S8-
dc.description.abstractTổng quan về các nhân tố tác động đến hoạt động cho vay khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng thương mại. Phân tích các nhân tác động và giải pháp phát triển hoạt động cho vay khách hàng doanh nghiệp tại các chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam-
dc.format.medium73 tr.-
dc.language.isoVietnamese-
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectBusiness administration-
dc.subjectTín dụng doanh nghiệp-
dc.subjectNgân hàng-
dc.subjectBanking-
dc.titlePhân tích các nhân tố tác động đến hoạt động cho vay khách hàng doanh nghiệp tại các chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam khu vực TP. HCM-
dc.typeMaster's Theses-
dc.subject.DDC332.742-
ueh.specialityFinance - Banking = Tài chính - Ngân hàng-
item.cerifentitytypePublications-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.grantfulltextreserved-
item.fulltextFull texts-
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.openairetypeMaster's Theses-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1.72 MBAdobe PDFDownload    Request a copy
Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.