Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/49718
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorHay Sinh-
dc.contributor.authorSử Thị Thu Hằng-
dc.date.accessioned2016-12-15T10:09:48Z-
dc.date.available2016-12-15T10:09:48Z-
dc.date.issued2012-
dc.identifier.otherBarcode: K50003454-
dc.identifier.otherRG_2 #2 eb1 i5-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/49718-
dc.descriptionDevelopment Economics = Kinh tế phát triển-
dc.description.abstractCơ sở lý luận về các nhân tố tác động đến thu nhập; Khung phân tích và mô hình nghiên cứu; Mối quan hệ giữa các biển trong mô hình theo phương pháp thống kê mô tả-
dc.format.medium64 tr.-
dc.language.isovie-
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectKinh tế lao động-
dc.subjectThu nhập-
dc.subjectKế hoạch đầu tư-
dc.subjectInvestment planning-
dc.titlePhân tích các nhân tố tác động đến thu nhập của lao động trong lĩnh vực dịch vụ tại Nam Trung bộ-
dc.typeMaster's Theses-
dc.subject.DDC331.21-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.grantfulltextreserved-
item.fulltextFull texts-
item.languageiso639-1vi-
item.cerifentitytypePublications-
item.openairetypeMaster's Theses-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.