Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/49732
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorNguyễn Thanh Phong-
dc.contributor.authorĐặng Thị Thùy Phương-
dc.date.accessioned2016-12-15T10:09:49Z-
dc.date.available2016-12-15T10:09:49Z-
dc.date.issued2013-
dc.identifier.otherBarcode: K50005128-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/49732-
dc.identifier.urihttp://opac.ueh.edu.vn/record=b1016128~S8-
dc.description.abstractCơ sở lý luận về Ngân hàng thương mại và hiệu quả làm việc của nhân viên Ngân hàng; Thực trạng hiệu quả làm việc của nhân viên Ngân hàng liên doanh trên địa bàn TP.HCM; Giải pháp nâng cao hiệu quả làm việc của nhân viên Ngân hàng liên doanh trên địa bàn Thành phố-
dc.format.medium83 tr.-
dc.language.isoVietnamese-
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectHiệu quả công việc-
dc.subjectNhân viên ngân hàng-
dc.titlePhân tích các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả làm việc của nhân viên Ngân hàng liên doanh trên địa bàn TP.HCM-
dc.typeMaster's Theses-
dc.subject.DDC658.314-
ueh.specialityFinance - Banking = Tài chính - Ngân hàng-
item.cerifentitytypePublications-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.grantfulltextreserved-
item.fulltextFull texts-
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.openairetypeMaster's Theses-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
6.06 MBAdobe PDFDownload    Request a copy
Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.