Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/49917
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDương Thị Bình Minh-
dc.contributor.authorĐặng Thanh Huyền-
dc.date.accessioned2016-12-15T10:10:08Z-
dc.date.available2016-12-15T10:10:08Z-
dc.date.issued2013-
dc.identifier.otherBarcode: K50004439-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/49917-
dc.description.abstractCơ sở lý luận về các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn Ngân hàng gửi tiết kiệm. Thực trạng về huy động tiền tiết kiệm của khách hàng cá nhân tại các Ngân hàng thương mại trên địa bàn TP.HCM. Các giải pháp nâng cao các nhân tố tác động đến quyết định-
dc.format.medium87 tr.-
dc.language.isoVietnamese-
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectDịch vụ-
dc.subjectKhách hàng cá nhân-
dc.subjectTiền gửi-
dc.subjectNgân hàng-
dc.subjectBanking-
dc.titlePhân tích những nhân tố tác động đến quyết định gửi tiền tiết kiệm của khách hàng cá nhân tại các Ngân hàng thương mại trên địa bàn TP.HCM-
dc.typeMaster's Theses-
dc.subject.DDC332.1752-
ueh.specialityFinance - Banking = Tài chính - Ngân hàng-
item.openairetypeMaster's Theses-
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.fulltextFull texts-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.grantfulltextreserved-
item.cerifentitytypePublications-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.