Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/50019
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorPhạm Văn Năng-
dc.contributor.authorNguyễn Thị Ngọc Dung-
dc.date.accessioned2016-12-15T10:10:19Z-
dc.date.available2016-12-15T10:10:19Z-
dc.date.issued2005-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/50019-
dc.description.abstractTổng quan về quỹ HTPT - Vai trò chức năng của quỹ HTPT.- Tình hình kinh té xã hội Đồng Nai và thực trạng hoạt động của chi nhánh Quỹ HTPT Đồng Nai đối với sự phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn Đồng Nai.- Một số giải pháp nhằm phát huy vai trò chức năn-
dc.format.medium64 tr.-
dc.language.isoVietnamese-
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectQuản lý tài chính-
dc.subjectTín dụng đầu tư phát triển-
dc.subjectQuỹ hỗ trợ-
dc.titlePhát huy vai trò chức năng của chi nhánh quỹ hỗ trợ phát triển Đồng Nai đối với sự phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn Đồng Nai-
dc.typeMaster's Theses-
dc.subject.DDC332.7-
ueh.specialityKinh tế tài chính - Ngân hàng-
item.cerifentitytypePublications-
item.grantfulltextreserved-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.fulltextFull texts-
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.openairetypeMaster's Theses-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.