Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/50203
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorBùi Kim Yến
dc.contributor.authorPhạm Thị Dương Huyên
dc.date.accessioned2016-12-15T10:10:38Z-
dc.date.available2016-12-15T10:10:38Z-
dc.date.issued2011
dc.identifier.otherBarcode: K50002318
dc.identifier.otherRG_2 #2 eb1 i5
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/50203-
dc.descriptionKinh tế tài chính - Ngân hàng. Mã số: 60.31.12
dc.description.abstractTổng quan về hoạt động môi giới của Công ty chứng khoán. Thực trạng và giải pháp phát triển hoạt động môi giới chứng khoán tại Công ty cổ phần chứng khoán Đông Nam Á
dc.format.medium83 Tr. + Phụ lục
dc.language.isovie
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectMôi giới chứng khoán
dc.titlePhát triển hoạt động môi giới chứng khoán tại Công ty cổ phần chứng khoán Đông Nam Á : Luận văn thạc sĩ
dc.typeMaster's Theses
dc.subject.DDC332.64
item.cerifentitytypePublications-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.grantfulltextreserved-
item.languageiso639-1vi-
item.openairetypeMaster's Theses-
item.fulltextFull texts-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.