Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/50459
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorSử Đình Thành-
dc.contributor.authorNguyễn Thị Nga-
dc.date.accessioned2016-12-15T10:11:03Z-
dc.date.available2016-12-15T10:11:03Z-
dc.date.issued2007-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/50459-
dc.description.abstractTổng quan quản lý nhà nước về hải quan đối với hoạt động nhập sản xuất xuất khẩu. Thực trạng công tác quản lý hải quan đối với hoạt động nhập sản xuất xuất khẩu tại Cục Hải quan Đồng Nai. Giải pháp hoàn thiện quản lý nhà nước về hải quan đối với hoạt động-
dc.format.medium78 tr.-
dc.language.isoVietnamese-
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectHải quan-
dc.subjectQuản lý nhà nước-
dc.subjectGiới hạn xuất nhập khẩu-
dc.subjectXuất nhập khẩu-
dc.subjectChính sách-
dc.titleQuản lý nhà nước về hải quan đối với hoạt động nhập sản xuất xuất khẩu trên địa bàn tỉnh Đồng Nai trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế-
dc.typeMaster's Theses-
dc.subject.DDC382.7-
ueh.specialityKinh tế tài chính - Ngân hàng-
item.fulltextFull texts-
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.cerifentitytypePublications-
item.grantfulltextreserved-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.openairetypeMaster's Theses-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.