Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/50680
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorHay Sinh
dc.contributor.authorLê Nguyễn Sơn Vũ
dc.date.accessioned2016-12-15T10:11:25Z-
dc.date.available2016-12-15T10:11:25Z-
dc.date.issued2013
dc.identifier.otherBarcode: K50005489
dc.identifier.otherRG_2 #2 eb1 i5
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/50680-
dc.descriptionTài chính - Ngân hàng. Mã số: 60.34.02.01
dc.description.abstractTổng quan các nghiên cứu trước đây; Thực trạng đầu tư và khả năng phá sản của các Công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam; Nguồn dữ liệu, phương pháp và mô hình nghiên cứu; Kết quả nghiên cứu
dc.format.medium106 Tr.
dc.language.isovie
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectĐầu tư
dc.subjectRủi ro phá sản
dc.subjectThị trường chứng khoán
dc.titleQuyết định đầu tư và rủi ro phá sản của các Công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam : Luận văn thạc sĩ
dc.typeMaster's Theses
dc.subject.DDC332.64
item.grantfulltextreserved-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.openairetypeMaster's Theses-
item.fulltextFull texts-
item.cerifentitytypePublications-
item.languageiso639-1vi-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.