Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/50867
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorPhạm Duy Nghĩa-
dc.contributor.authorĐào Duy Ngọc-
dc.date.accessioned2016-12-15T10:11:43Z-
dc.date.available2016-12-15T10:11:43Z-
dc.date.issued2015-
dc.identifier.otherBarcode: K50007504-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/50867-
dc.description.abstractGiới thiệu về chính sách xây dựng nông thôn mới. Các lý thuyết về sự tham gia của người dân và kinh nghiệm của các nước. Nghiên cứu về sự tham gia của người dân vào xây dựng nông thôn mới tại huyện Xuân Lộc, Đồng Nai. Từ kết quả nghiên cứu tác giả đã đưa-
dc.format.medium63 tr.-
dc.language.isovie-
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectPhát triển nông thôn-
dc.subjectRural development-
dc.subjectKế hoạch đầu tư-
dc.subjectInvestment planning-
dc.titleSự tham gia của người dân vào xây dựng nông thôn mới tại huyện Xuân Lộc, Đồng Nai-
dc.typeMaster's Theses-
ueh.specialityPublic Policy = Chính sách công-
item.grantfulltextreserved-
item.fulltextFull texts-
item.languageiso639-1vi-
item.cerifentitytypePublications-
item.openairetypeMaster's Theses-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.