Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/50918
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorLê Thị Lanh
dc.contributor.authorNguyễn Thị Ngọc Thùy
dc.date.accessioned2016-12-15T10:11:50Z-
dc.date.available2016-12-15T10:11:50Z-
dc.date.issued2015
dc.identifier.otherBarcode: K50007805
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/50918-
dc.descriptionTài chính - Ngân hàng. Mã số: 60.34.02.01
dc.descriptionFinance - Banking
dc.descriptionLuận văn thạc sĩ -- Trường Đại học Kinh tế TP. HCM, 2015
dc.descriptionThesis (Master’s) -- University of Economics Ho Chi Minh City, 2015
dc.descriptionGồm tài liệu tham khảo và phụ lục
dc.descriptionIncludes bibliographical references and appendixes
dc.description.abstractGiới thiệu; Tổng quan các nghiên cứu trước đây; Phương pháp và dữ liệu nghiên cứu; Nội dung và kết quả nghiên cứu; Kết luận
dc.format.medium62 Tr.
dc.language.isovie
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectCapital flow
dc.subjectĐầu tư trực tiếp nước ngoài
dc.subjectDòng vốn
dc.subjectForeign direct investment
dc.titleTác động của các nhân tố đến dòng vốn FDI vào trong nước: bằng chứng thực nghiệm tại Việt Nam
dc.typeMaster's Theses
dc.subject.DDC332.673
item.cerifentitytypePublications-
item.languageiso639-1vi-
item.openairetypeMaster's Theses-
item.grantfulltextreserved-
item.fulltextFull texts-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.