Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/51428
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorSử Đình Thành
dc.contributor.authorDư Minh Hiếu
dc.date.accessioned2016-12-15T10:12:46Z-
dc.date.available2016-12-15T10:12:46Z-
dc.date.issued2013
dc.identifier.otherBarcode: K50005060
dc.identifier.otherRG_2 #2 eb1 i5
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/51428-
dc.descriptionTài chính - Ngân hàng. Mã số: 60.34.02.01
dc.description.abstractCơ sở lý luận của thâm hụt tài khóa và thâm hụt thương mại; Mô hình nghiên cứu và phương pháp ước lượng; Dữ liệu nghiên cứu và kết quả thực nghiệm; Kết luận và gợi ý chính sách
dc.format.medium72 Tr.
dc.language.isovie
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh
dc.subjectCán cân thương mại
dc.subjectThâm hụt ngân sách
dc.titleThâm hụt tài khóa và thâm hụt thương mại ở các nền kinh tế mới nổi Châu Á : Luận văn thạc sĩ
dc.typeMaster's Theses
dc.subject.DDC339.523
item.fulltextFull texts-
item.languageiso639-1vi-
item.openairetypeMaster's Theses-
item.grantfulltextreserved-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.cerifentitytypePublications-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.