Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/51428
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorSử Đình Thành
dc.contributor.authorDư Minh Hiếu
dc.date.accessioned2016-12-15T10:12:46Z-
dc.date.available2016-12-15T10:12:46Z-
dc.date.issued2013
dc.identifier.otherBarcode: K50005060
dc.identifier.otherRG_2 #2 eb1 i5
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/51428-
dc.descriptionTài chính - Ngân hàng. Mã số: 60.34.02.01
dc.description.abstractCơ sở lý luận của thâm hụt tài khóa và thâm hụt thương mại; Mô hình nghiên cứu và phương pháp ước lượng; Dữ liệu nghiên cứu và kết quả thực nghiệm; Kết luận và gợi ý chính sách
dc.format.medium72 Tr.
dc.language.isovie
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectCán cân thương mại
dc.subjectThâm hụt ngân sách
dc.titleThâm hụt tài khóa và thâm hụt thương mại ở các nền kinh tế mới nổi Châu Á : Luận văn thạc sĩ
dc.typeMaster's Theses
dc.subject.DDC339.523
item.fulltextFull texts-
item.cerifentitytypePublications-
item.openairetypeMaster's Theses-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.languageiso639-1vi-
item.grantfulltextreserved-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.