Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/51810
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorSử Đình Thành-
dc.contributor.authorCù Thị Mai Trinh-
dc.date.accessioned2016-12-15T10:13:43Z-
dc.date.available2016-12-15T10:13:43Z-
dc.date.issued2012-
dc.identifier.otherBarcode: K50002588-
dc.identifier.otherRG_2 #2 eb1 i5-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/51810-
dc.descriptionKinh tế tài chính - Ngân hàng-
dc.descriptionCơ sở lý luận về tự chủ tài chính của các đơn vị hành chính nhà nước. Tình hình tự chủ tài chính của các đơn vị hành chính nhà nước (nghiên cứu trường hợp Chi cục Kiểm lâm thành phố Hồ Chí Minh). Các giải pháp cải thiện tự chủ tài chính của các-
dc.format.medium85 tr.-
dc.language.isovie-
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectĐơn vị hành chính-
dc.subjectKhía cạnh tài chính-
dc.subjectPublic finance-
dc.titleTự chủ tài chính của các đơn vị hành chính nhà nước (Nghiên cứu trường hợp Chi cục Kiểm lâm thành phố Hồ Chí Minh)-
dc.typeMaster's Theses-
dc.subject.DDC352.4-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.fulltextFull texts-
item.grantfulltextreserved-
item.cerifentitytypePublications-
item.languageiso639-1vi-
item.openairetypeMaster's Theses-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.