Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/52155
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorPhạm Văn Dược-
dc.contributor.authorNguyễn Thị Hiên-
dc.date.accessioned2016-12-15T10:26:09Z-
dc.date.available2016-12-15T10:26:09Z-
dc.date.issued2013-
dc.identifier.otherBarcode: K50005470-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/52155-
dc.description.abstractCơ sở lý luận. Thực trạng. Giải pháp vận dụng thẻ điểm cân bằng (Balanced Scorecard) trong việc đánh giá thành quả hoạt động tại công ty CP dịch vụ lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng các công trình dầu khí biển PTSC - POS-
dc.format.medium92 tr.-
dc.language.isoVietnamese-
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectDịch vụ dầu khí-
dc.subjectĐo lường-
dc.subjectHiệu quả tố chức-
dc.titleVận dụng thẻ điểm cân bằng (Balanced Scorecard) trong việc đánh giá thành quả hoạt động tại công ty CP dịch vụ lắp đặt, vận hàng và bảo dưỡng các công trình dầu khí biển PTSC - POS-
dc.typeMaster's Theses-
dc.subject.DDC658.4012-
ueh.specialityAccounting = Kế toán-
item.openairetypeMaster's Theses-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.grantfulltextreserved-
item.fulltextFull texts-
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.cerifentitytypePublications-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2.33 MBAdobe PDFDownload    Request a copy
Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.