Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/54180
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDr. Lê Thị Mỹ Hạnhen_US
dc.contributor.authorNguyễn Ngọc Lýen_US
dc.date.accessioned2017-04-25T07:17:40Z-
dc.date.available2017-04-25T07:17:40Z-
dc.date.issued2016-
dc.identifier.otherBarcode: 1000000830-
dc.identifier.urihttp://opac.ueh.edu.vn/record=b1023804~S8-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/54180-
dc.description.abstractPhân tích, đánh giá thực trạng hệ thống kiểm soát nội bộ và tính hữu hiệu của hệ thống kiểm soát nội bộ tại các doanh nghiệp kinh doanh chuỗi cửa hàng bán lẻ Việt Nam hiện nay. Xác định các nhân tố ảnh hưởng và mức độ ảnh hưởng của từng nhân tố đến tính hữu hiệu của hệ thống kiểm soát nội bộ tại các doanh nghiệp kinh doanh chuỗi cửa hàng bán lẻ Việt Nam. Từ kết quả nghiên cứu, đề xuất một số giải pháp nâng cao tính hữu hiệu của hệ thống kiểm soát nội bộ tại các doanh nghiệp kinh doanh chuỗi cửa hàng bán lẻ Việt Nam.en_US
dc.format.medium80 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectKiểm soát nội bộen_US
dc.subjectInternal controlen_US
dc.titleCác nhân tố ảnh hưởng đến tính hữu hiệu của hệ thống kiểm soát nội bộ tại các doanh nghiệp kinh doanh chuỗi cửa hàng bán lẻ việt Namen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityAccounting = Kế toánen_US
item.openairetypeMaster's Theses-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.cerifentitytypePublications-
item.grantfulltextreserved-
item.fulltextFull texts-
item.languageiso639-1Vietnamese-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.