Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/54363
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorAssoc. Prof. Dr. Hồ Tiến Dũngen_US
dc.contributor.authorHồ Thái Yên Khaen_US
dc.date.accessioned2017-06-29T06:18:09Z-
dc.date.available2017-06-29T06:18:09Z-
dc.date.issued2016-
dc.identifier.otherBarcode: 1000000414-
dc.identifier.urihttp://opac.ueh.edu.vn/record=b1024625~S8-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/54363-
dc.description.abstractCác giải pháp hữu hiệu hơn, phù hợp hơn nhằm triển khai thực hiện tốt chiến lược kinh doanh Công ty ĐLNT đến năm 2020. Hệ thống hóa cơ sở lý thuyết về đánh giá thực hiện chiến lược. Xây dựng các chỉ tiêu để đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu chiến lược kinh doanh của Công ty ĐLNT. Đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu chiến lược kinh doanh giai đoạn 2014-2020 của Công ty ĐLNT, xác định các nguyên nhân sai lệch giữa kết quả thực hiện với mục tiêu đề ra, từ đó đề xuất các giải pháp hữu hiệu hơn, phù hợp hơn để thực hiện thành công chiến lược kinh doanh Công ty ĐLNT đến năm 2020.en_US
dc.format.medium81 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectChiến lược kinh doanhen_US
dc.subjectBusiness strategyen_US
dc.titleGiải pháp thực hiện chiến lược kinh doanh công ty điện lực Ninh Thuận đến năm 2020en_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityBusiness Administration (by Coursework) = Quản trị kinh doanh (hướng ứng dụng)en_US
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.grantfulltextreserved-
item.cerifentitytypePublications-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.openairetypeMaster's Theses-
item.fulltextFull texts-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.