Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/54380
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDr. Nguyễn Thị Uyên Uyênen_US
dc.contributor.authorNguyễn Thị Nhungen_US
dc.date.accessioned2017-06-30T07:00:19Z-
dc.date.available2017-06-30T07:00:19Z-
dc.date.issued2016-
dc.identifier.otherBarcode: 1000000385-
dc.identifier.urihttp://opac.ueh.edu.vn/record=b1024572~S8-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/54380-
dc.description.abstractThông qua dữ liệu của 793 công ty phi tài chính, bao gồm 535 công ty đã niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán HNX, Sở giao dịch chứng khoán HSX và 258 công ty chưa niêm yết trên sàn UPCOM, OTC từ năm 2005 đến năm 2015, bài nghiên cứu sử dụng phương pháp FEM (Fix Effect Model) và GMM (Generalized Method of Moments) để thực hiện mô hình ước lượng hồi quy với dữ liệu bảng không cân bằng (unbalanced panel data) trên phần mềm Stata 12, nhằm kiểm định ảnh hưởng của dòng tiền đến việc gia tăng nguồn tài trợ bên ngoài của các công ty Việt Nam trong điều kiện hạn chế tài chính. Khác với các nghiên cứu trước đây, bài nghiên cứu này đã căn cứ vào tiêu chí thị trường để phân loại các công ty đã niêm yết vào nhóm các công ty không bị hạn chế tài chính và các công ty chưa niêm yết vào nhóm các công ty bị hạn chế tài chính. Kết quả nghiên cứu cho thấy, dòng tiền có ảnh hưởng đến việc gia tăng nguồn tài trợ bên ngoài của các công ty Việt Nam và ảnh hưởng này thể hiện rõ hơn ở các công ty đã niêm yết so với các công ty chưa niêm yết bất kể nguồn tài trợ bên ngoài được các công ty sử dụng là từ nợ vay, phát hành vốn cổ phần mới hay từ cả hai nguồn trên. Cụ thể, một sự thiếu hụt trong dòng tiền sẽ đem đến sự gia tăng nhu cầu về các nguồn tài trợ bên ngoài và các công ty đã niêm yết với lợi thế thông tin được công khai, minh bạch sẽ dễ dàng hơn trong việc tiếp cận với thị trường vốn so với các công ty chưa được niêm yết. Thứ hai, việc đầu tư vào tài sản hữu hình nhiều hơn cũng giúp cho các công ty Việt Nam dễ dàng hơn trong việc gia tăng nguồn tài trợ bên ngoài đặc biệt là nguồn tài trợ bằng nợ khi xảy ra sự thiếu hụt trong dòng tiền bởi lẽ tài sản hữu hình có thể được sử dụng làm tài sản thế chấp khi các công ty vay nợ. Thứ ba, kết quả nghiên cứu còn trưng ra bằng chứng cho thấy, cả công ty đã niêm yết lẫn công ty chưa niêm yết đều gặp khó khăn trong việc tiếp cận với thị trường vốn để gia tăng nguồn tài trợ bên ngoài trong giai đoạn nền kinh tế phải đối mặt với khủng hoảng tài chính, nguyên nhân là do khủng hoảng tài chính đã làm trầm trọng hơn vấn đề hạn chế tài chính của các công ty. Thông qua các kết quả phát hiện được từ bài nghiên cứu này, tác giả kỳ vọng các kết quả của bài nghiên cứu sẽ góp phần giúp các nhà quản trị tài chính của các công ty Việt Nam nhận thức được tầm quan trọng của quyết định tài trợ, linh hoạt hơn trong việc thực hiện quyết định tài trợ cũng như quyết định đầu tư, để từ đó góp phần giúp các công ty hoạt động hiệu quả hơn trong điều kiện thị trường cạnh tranh và đầy bất ổn như hiện nay.en_US
dc.format.medium77 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minhen_US
dc.subjectDòng tiềnen_US
dc.subjectCash flowen_US
dc.subjectĐầu tưen_US
dc.subjectInvestmenten_US
dc.subjectHạn chế tài chínhen_US
dc.subjectFinancial constrainten_US
dc.titleẢnh hưởng của dòng tiền đến việc gia tăng nguồn tài trợ bên ngoài của các công ty Việt Nam trong điều kiện hạn chế tài chínhen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityFinance - Banking = Tài chính - Ngân hàngen_US
item.grantfulltextreserved-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.cerifentitytypePublications-
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.openairetypeMaster's Theses-
item.fulltextFull texts-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2.25 MBAdobe PDFDownload    Request a copy
Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.