Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/54496
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDr. Nguyễn Thị Kim Cúcvi
dc.contributor.authorPhạm Thị Thu Huyềnvi
dc.date.accessioned2017-07-31T07:04:27Z-
dc.date.available2017-07-31T07:04:27Z-
dc.date.issued2016-
dc.identifier.otherBarcode: 1000000411-
dc.identifier.urihttp://opac.ueh.edu.vn/record=b1024619~S8-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/54496-
dc.descriptionChuyên ngành: Kế toánvi
dc.description.abstractNghiên cứu đã chỉ ra hành vi của nhà đầu tư cá nhân trên TTCK Việt Nam chịu sự ảnh hưởng của bốn nhóm nhân tố: minh bạch cấu trúc quyền sở hữu vốn; CBTT tài chính; minh bạch cấu trúc hoạt động của HĐQT, BGĐ và kỳ vọng chất lượng BCTC. Trong đó nhân tố minh bạch cấu trúc, hoạt động của HĐQT và BGĐ có ảnh hưởng mạnh nhất với trọng số hồi quy đã chuẩn hóa Beta = 0.467, tiếp theo là nhân tố CBTT tài chính (Beta = 0.298), kế tiếp là nhân tố minh bạch cấu trúc quyền sở hữu vốn (Beta = 0.218) và cuối cùng là nhân tố kỳ vọng chất lượng BCTC (Beta = 0.133). Kết quả kiểm định cho thấy cả bốn nhân tố trên đều có tác động dương đối với hành vi ra quyết định của nhà đầu tư cá nhân trên TTCK Việt Nam. Điều này có nghĩa là khi các CTNY trên TTCK Việt Nam càng công bố nhiều thông tin liên quan đến minh bạch cấu trúc, hoạt động của HĐQT và BGĐ thì nhà đầu tư sẽ gia tăng hành vi đầu tư tích cực hơn, điều này cũng tương tự cho ba nhân tố còn lại. 82 Ngoài ra dựa trên kết quả kiểm định T-Test và phân tích ANOVA cho thấy hành vi ra quyết định của nhà đầu tư cá nhân trên TTCK Việt Nam có sự khác biệt theo giới tính và trình độ học vấn nhưng không có sự khác biệt theo độ tuổi. Trong đó nếu xét về giới tính thì hành vi của nhà đầu tư nam bị ảnh hưởng nhiều hơn nhà đầu tư nữ. Còn về trình độ học vấn thì hành vi của nhóm nhà đầu tư có trình độ đại học bị ảnh hưởng nhiều nhất. Qua đó, tác giả đưa ra các kiến nghị để thị trường chứng khoán Việt Nam hoạt động tốt hơn.vi
dc.format.medium88 tr.vi
dc.language.isovivi
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minhvi
dc.subjectThị trường chứng khoánvi
dc.subjectStock marketvi
dc.subjectBáo cáo tài chínhvi
dc.subjectFinancial statementvi
dc.titleẢnh hưởng của minh bạch thông tin tài chính đến hành vi ra quyết định của nhà đầu tư cá nhân trên thị trường chứng khoán Việt Namvi
dc.typeMaster's Thesesvi
item.cerifentitytypePublications-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.grantfulltextreserved-
item.fulltextFull texts-
item.languageiso639-1vi-
item.openairetypeMaster's Theses-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1.74 MBAdobe PDFDownload    Request a copy
Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.