Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/54571
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorAssoc. Prof. Dr. Bùi Thanh Trángen
dc.contributor.authorLê Thanh Hảien
dc.date.accessioned2017-08-11T03:02:13Z-
dc.date.available2017-08-11T03:02:13Z-
dc.date.issued2017-
dc.identifier.otherBarcode: 1000001234-
dc.identifier.urihttp://opac.ueh.edu.vn/record=b1024618~S8-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/54571-
dc.descriptionChuyên ngành: Quản trị Kinh doanh (Thạc sĩ Điều hành cao cấp)en
dc.description.abstractTác giả trình bày tổng quan về ngành thuốc lá và Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam, trên cơ sở đó nêu lên và đánh giá thực trạng chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng đại lý. Sử dụng số liệu thu thập để phân tích thống kê mô tả các nhân tố nghiên cứu, theo đánh giá chung của khách hàng đại lý thì nhân tố sự tin cậy (4.24 điểm), tính hữu hình (4.20 điểm), năng lực quản lý (4.17 điểm), chính sách (4.15 điểm), nguồn lực (4.07 điểm). Kết quả phân tích hệ số Cronbach’s Alpha của các thang đo trong nghiên cứu đều từ 0.834 trở lên đến 0.900 (đạt độ tin cậy) các hệ số tương quan biến tổng đều lớn hơn 0.3. Tác giả phân tích nhân tố khám có kết quả là 26 biến quan sát của 5 thành phần được nhóm lại thành 5 thành phần. Hệ số KMO = 0.834 nên EFA phù hợp với dữ liệu thống kê với mức ý nghĩa Sig = 0.000 < 0.05 Kết quả xoay nhân tố cho thấy từ 26 biến quan sát được nhóm lại thành 5 nhân tố với 24 biến quan sát. Hệ số tải nhân tố của 24 biến đều lớn hơn 0.5, nên các biến đều được giữ lại. Trên cơ sở kết quả nghiên cứu, tác giả đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng đại lý tại Tổng công ty Thuốc lá Việt Namen
dc.format.medium72 tr.en
dc.language.isovien
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minhen
dc.subjectQuản trị tiếp thịen
dc.subjectMarketing managementen
dc.subjectDịch vụ chăm sóc khách hàngen
dc.subjectCustomer care serviceen
dc.titleNghiên cứu thực trạng chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng đại lý tại Tổng công ty Thuốc lá Việt Namen
dc.typeMaster's Thesesen
item.openairetypeMaster's Theses-
item.cerifentitytypePublications-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.fulltextFull texts-
item.grantfulltextreserved-
item.languageiso639-1vi-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.