Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/54656
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDr. Nguyễn Thị Huyềnen
dc.contributor.authorTrương Vũ Nhật Linhen
dc.date.accessioned2017-08-21T07:08:41Z-
dc.date.available2017-08-21T07:08:41Z-
dc.date.issued2017-
dc.identifier.otherBarcode: 1000002412-
dc.identifier.urihttp://opac.ueh.edu.vn/record=b1025192~S8-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/54656-
dc.descriptionChuyên ngành: Tài chính - Ngân hàngen
dc.description.abstractMục tiêu chính đánh giá Chính sách tín dụng trong việc xóa đói giảm nghèo trên địa bàn Thành phố Kon Tum giai đoạn 2014 - 2016.TBằng phương pháp khác biệt trong khác biệt (DID) kết hợp OLS và dựa vào bộ số liệu khảo sát hộ nghèo 2014 và 2016, đề tài đã tiến hành đánh giá tác động của tín dụng đối với giảm nghèo ở thành phố Kon Tum. Với qui mô mẫu nghiên cứu là 360 người được lọc ra từ hai bộ dữ liệu nói trên hy vọng có thể đại diện cho những hộ nghèo ở nông thôn cả thành phố. Qua quá trình nghiên cứu, đề tài đã rút ra những kết luận quan trọng sau đây: Tín dụng có tác động cải thiện thu nhập cho hộ nghèo. Việc tiếp cận tín dụng đã giúp tăng thu nhập cho đời sống của hộ nghèo lên 103.389 đồng/người/tháng so với trường hợp không vay vốn. Nhờ vậy, tín dụng góp phần đáng kể vào cải thiện đời sống cho hộ nghèo. Nhưng đáng tiếc là không thể kết luận về tác động của tín dụng làm tăng tiết kiệm của hộ nghèo. Bên cạnh đó, kết hợp với hồi qui OLS đề tài cũng tìm ra mối liên kết giữa thu nhập, tiết kiệm của hộ nghèo với những yếu tố khác: Số người phụ thuộc trên một lao động cao hay thấp cũng là một yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến thu nhập của hộ. Tỉ lệ người phụ thuộc/số lao động tại một hộ tăng lên 1 đơn vị thì thu nhập bình quân càng giảm đi 17.690 đồng/tháng. Qui mô hộ càng lớn thì thu nhập bình quân càng giảm, một hộ có thêm một nhân khẩu sẽ làm thu nhập thực bình quân đầu người sẽ giảm đi 2.214 đồng/tháng. Chính vì vậy, thực hiện tốt chính sách kế hoạch hóa gia đình là biện pháp tốt để giúp người nghèo thoát nghèo nhanh hơn. Từ đó, tác giả đề xuất một số gợi ý chính sách nhằm nâng cao hiệu quả của chính sách tín dụng trong việc xoá đói giảm nghèo tại thành phố Kon Tum giai đoạn 2014 – 2016.en
dc.format.medium65 tr.en
dc.language.isovien
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minhen
dc.subjectNghèoen
dc.subjectPooren
dc.subjectTín dụngen
dc.subjectCrediten
dc.subjectHỗ trợ người nghèoen
dc.titleTác động của Chính sách Tín dụng trong việc xóa đói giảm nghèo tại thành phố Kon Tum giai đoạn 2014 – 2016en
dc.typeMaster's Thesesen
item.languageiso639-1vi-
item.openairetypeMaster's Theses-
item.cerifentitytypePublications-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.grantfulltextreserved-
item.fulltextFull texts-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1.67 MBAdobe PDFDownload    Request a copy
Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.