Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/54679
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDr. Phạm Ngọc Toànen
dc.contributor.authorCao Khắc Baen
dc.date.accessioned2017-08-24T00:50:54Z-
dc.date.available2017-08-24T00:50:54Z-
dc.date.issued2017-
dc.identifier.otherBarcode: 1000000885-
dc.identifier.urihttp://opac.ueh.edu.vn/record=b1024752~S8-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/54679-
dc.descriptionChuyên ngành: Kế toánen
dc.description.abstractThông qua việc tìm hiểu tài liệu cùng với việc nhìn nhận tình hình thực tế tại Việt Nam tác giả đề xuất mô hình nghiên cứu lý thuyết về các nhân tố tác động tới mức độ công bố thông tin trên báo cáo bộ phận của các công ty niêm yết bao gồm 8 nhân tố (1) Quy mô công ty, (2) Chất lượng công ty kiểm toán, (3) Thời gian hoạt động, (4) Tỷ suất sinh lời (5) Đòn bẩy tài chính, (6) Mức tăng trƣởng, (7) Hình thức sở hữu, (8) Ngành. Dựa vào mô hình nghiên cứu này, tác giả đã thu thập dữ liệu của 338 công ty niêm yết trên sàn thị trường chứng khoán Việt Nam trong 2015. Sử dụng phương pháp nghiên cứu định lượng, những dữ liệu đã được mã hóa sẽ nhập vào phần mềm xử lý dữ liệu SPSS để thống kê mô tả các biến độc lập từ đó đánh giá thực trạng các nhân tố tác động đến mức độ công bố thông tin của báo cáo bộ phận sau đó tiến hành chạy hồi quy theo phương pháp bình phương tối thiểu để kiểm định mô hình, đo lường mức độ tác động tới việc công bố thông tin trên báo cáo bộ phận. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng các biến: quy mô công ty, thời gian hoạt động, tăng trưởng và ngành có tác động đến mức độ công bố thông tin trên báo cáo bộ phận của doanh nghiệp.en
dc.format.medium82 tr.en
dc.language.isovien
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectBáo cáo tài chínhen
dc.subjectFinancial statementen
dc.subjectBáo cáo bộ phậnen
dc.subjectDepartment reporten
dc.titleCác nhân tố tác động đến mức độ công bố thông tin trên báo cáo bộ phận của các Doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Namen
dc.typeMaster's Thesesen
item.languageiso639-1vi-
item.grantfulltextreserved-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.cerifentitytypePublications-
item.openairetypeMaster's Theses-
item.fulltextFull texts-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.