Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/54770
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDr. Huỳnh Thanh Túen
dc.contributor.authorHoàng Thị Kiều Oanhen
dc.date.accessioned2017-09-14T03:23:16Z-
dc.date.available2017-09-14T03:23:16Z-
dc.date.issued2017-
dc.identifier.otherBarcode:1000002687-
dc.identifier.urihttp://opac.ueh.edu.vn/record=b1025448~S8-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/54770-
dc.descriptionBusiness Administration (by Coursework) = Quản trị kinh doanh (hướng nghề nghiệp)en
dc.description.abstractTác giả đã hoàn thành những mục tiêu nghiên cứu của luận văn cụ thể như sau: hệ thống lại cơ sở lý luận về hoạt động quản trị NNL bao gồm: một số khái niệm về NNL, quản trị NNL, vai trò của quản trị NNL nói chung và tập trung phân tích các chức năng của quản trị NNL như: thu hút NNL, đào tạo và phát triển NNL, duy trì NNL; Phân tích, đánh giá thực trạng của công tác quản trị NNL tại Ngân hàng Á Châu thông qua việc khảo sát các nhân viên tại ngân hàng bằng bảng câu hỏi đã được tác giả xây dựng theo 3 nhóm chức năng của quản trị NNL. Từ đó, tác giả đánh giá, nhận xét những ưu và nhược điểm của ACB trong công tác quản trị NNL; từ thực trạng đã được phân tích, tác giả đã đề xuất những giải pháp nhằm phát huy những ưu điểm và quan trọng hơn là khắc phục những nhược điểm trong công tác quản trị NNL tại ACB.en
dc.format.medium85 tr.en
dc.language.isovien
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minhen
dc.subjectNgân hàng thương mạien
dc.subjectCommercial banken
dc.subjectQuản trị nguồn nhân lựcen
dc.subjectHuman resource managementen
dc.subjectNgân hàng-
dc.subjectBanking-
dc.titleHoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại ngân hàng TMCP Á Châuen
dc.typeMaster's Thesesen
item.grantfulltextreserved-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.cerifentitytypePublications-
item.languageiso639-1vi-
item.openairetypeMaster's Theses-
item.fulltextFull texts-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1.39 MBAdobe PDFDownload    Request a copy
Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.