Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/55438
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorProf. Dr. Nguyễn Trọng Hoàien
dc.contributor.authorNguyễn Văn Thuen
dc.date.accessioned2017-10-05T02:55:34Z-
dc.date.available2017-10-05T02:55:34Z-
dc.date.issued2017-
dc.identifier.otherBarcode: 1000000883-
dc.identifier.urihttp://opac.ueh.edu.vn/record=b1024711~S1-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/55438-
dc.descriptionBusiness Administration : Quản trị kinh doanhen
dc.description.abstractTác giả tiến hành khảo sát 78 CBNV đang làm việc tại BIDV Biên Hòa, nghiên cứu rút ra một số kết luận như sau: Một là, BIDV Biên Hòa đã xây dựng được một mô hình VHDN tốt hơn so với MHB Đồng Nai trước đây. Xét tổng thể thì CBNV đánh giá VHDN của BIDV Biên Hòa cao hơn so với VHDN MHB Đồng Nai 0,91 điểm và sự khác biệt này có ý nghĩa thống kê ở mức ý nghĩa 5%. Trong 3 yếu tố cấu thành VHDN tại BIDV Biên Hòa hiện nay, 2 yếu tố được đánh giá ở mức tốt là “Yếu tố hữu hình” (3,77 điểm) và yếu tố “Các giá trị được tuyên bố” (3,75 điểm); Tuy nhiên, yếu tố “Các giá trị ngầm định” chỉ được đánh giá ở mức trung bình (2,98 điểm) Hai là, các yếu tố ảnh hưởng đến thay đổi VHDN tại BIDV Biên Hòa gồm 4 yếu tố với 12 biến quan sát. Cụ thể: Yếu tố “Lãnh đạo và lịch sử doanh nghiệp” bao gồm 6 biến quan sát: Các cấp quản lý được phép thực hiện công việc theo năng lực tốt nhất (NLD1), Cấp quản lý ra các quyết định quan trọng sẽ mang lại lợi ích tốt nhất cho doanh nghiệp trong dài hạn (NLD2), Nhà lãnh đạo coi trọng phát triển con người (NLD4), Lãnh đạo có những hành động kiểm soát và xử lý vi phạm đạo đức (NLD5), Doanh nghiệp thay đổi cơ cấu tổ chức để thích nghi với môi trường kinh doanh (LSHT1), Những truyền thống văn hóa đã xuất hiện và định hình trong tổ chức là chỗ dựa cho việc hình thành VHDN mới (LSHT2). Yếu tố “Nhận thức và sự học hỏi các giá trị văn hóa” bao gồm 2 biến: Cách làm việc rất linh động và thay đổi cho phù hợp với thực tế (NTHH2), Doanh nghiệp 68 thường xuyên cải thiện phương pháp làm việc và áp dụng phương pháp làm việc mới (NTHH4). Yếu tố “Sự tham gia của nhân viên” bao gồm 2 biến: CBNV có sẵn sàng hy sinh lợi ích của mình vì doanh nghiệp (VHDT2), Nhân viên nhận được khuyến khích đóng góp ý kiến, tự do đưa quyết định phù hợp với công việc của mình (VHDT4). Yếu tố “Mô hình tổ chức” bao gồm 2 biến: Doanh nghiệp có hệ thống phân quyền rõ ràng, đầy đủ các quy trình, quy định trong việc phối hợp, giải quyết công việc (VHDT3), Cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp chặt chẽ (VHDT6). Kết quả phân tích hồi quy cho thấy 4 yếu tố nói trên đều có tương quan thuận với sự thay đổi VHDN tại BIDV Biên Hòa, được xếp theo thứ tự tầm quan trọng từ cao nhất đến thấp nhất là: (1) Nhận thức và sự học hỏi các giá trị văn hóa; (2) Mô hình tổ chức; (3) Lãnh đạo và lịch sử doanh nghiệp và (4) Sự tham gia của nhân viên. Yếu tố “Nhận thức và sự học hỏi các giá trị văn hóa” đóng góp 41,25%; yếu tố “Mô hình tổ chức” đóng góp 25,53%; Yếu tố “Lãnh đạo và lịch sử doanh nghiệp đóng góp 22,41%; Yếu tố “Sự tham gia của nhân viên” đóng góp 10,81% vào việc giải thích sự thay đổi VHDN tại BIDV Biên Hòa. Ba là, để mô hình VHDN tại BIDV Biên Hòa được xác lập phù hợp, những yếu tố cần được cải thiện gồm: CBNV sẵn sàng hy sinh lợi ích của mình vì doanh nghiệp - VHDT2 (3,47 điểm); Các cấp quản lý được phép thực hiện công việc theo năng lực tốt nhất - NLD1 (3,31 điểm); Cấp quản lý ra các quyết định quan trọng sẽ mang lại lợi ích tốt nhất cho doanh nghiệp trong dài hạn - NLD2 (3,22 điểm); Nhà lãnh đạo coi trọng phát triển con người - NLD4 (3,38 điểm); Lãnh đạo có những hành động kiểm soát và xử lý vi phạm đạo đức - NLD5 (3,49 điểm); Doanh nghiệp thay đổi cơ cấu tổ chức để thích nghi với môi trường kinh doanh - LSHT1 (2,94 điểm); Những truyền thống văn hóa đã xuất hiện và định hình trong tổ chức là chỗ dựa cho việc hình thành VHDN mới - LSHT2 (3,28 điểm) Bốn là, mô hình VHDN “cấp bậc” đang là mô hình chủ đạo tại BIDV Biên Hòa, mô hình văn hóa sáng tạo phổ biến ở vị trí thứ hai. 69 Năm là, CBNV mong muốn giảm bớt văn hóa cấp bậc, tăng cường văn hóa hợp tác. Qua kết quả nghiên cứu, tác giả đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện và phát triển văn hoá doanh nghiệp tại BIDV Biên Hoà.en
dc.format.medium76 tr.en
dc.language.isovien
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectNgân hàngen
dc.subjectCommercial banken
dc.subjectVăn hoá tổ chứcen
dc.subjectOrganizational cultureen
dc.subjectBanking-
dc.titleCác yếu tô ́tác động đến tiến trình thay đổi văn hoá doanh nghiệp tại BIDV Biên Hòaen
dc.typeMaster's Thesesen
item.cerifentitytypePublications-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.fulltextFull texts-
item.grantfulltextreserved-
item.languageiso639-1vi-
item.openairetypeMaster's Theses-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.