Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/55544
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorĐinh Công Khảien
dc.contributor.authorNguyễn Trung Hậuen
dc.date.accessioned2017-10-09T08:35:11Z-
dc.date.available2017-10-09T08:35:11Z-
dc.date.issued2017-
dc.identifier.otherBarcode: 1000000525-
dc.identifier.urihttp://opac.ueh.edu.vn/record=b1024532~S1-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/55544-
dc.descriptionChuyên ngành: Quản Trị Kinh doanhen
dc.description.abstractTừ khảo sát tìm hiểu về cơ sở lý thuyết và các mô hình nghiên cứu về động lực làm việc (ĐLLV) của người lao động, tác giả tiến hành xây dựng mô hình và hình thành thang đo để đo lường các yếu tố tác động đến ĐLLV của nhân viên công ty ISB Việt Nam gồm 7 yếu tố là (1) bản chất công việc (2) đào tạo và thăng tiến (3) tiền lương (4) cấp trên (5) đồng nghiệp (6) điều kiện làm việc và (7) phúc lợi. Nghiên cứu này cũng đã tham khảo các nghiên cứu của những tác giả ở trong và ngoài nước về vấn đề đo lường ĐLLV của người lao động, đồng thời so sánh các kết quả nghiên cứu này nhằm tạo cơ sở dữ liệu cho đề tài. Thang đo các yếu tố trong mô hình được kế thừa từ các nghiên cứu trước đây. Tác giả có sử dụng phương pháp nghiên cứu định tính để hiệu chỉnh thang đo cho phù hợp với tình hình thực tế tại công ty ISB Việt Nam. Nghiên cứu này được tiến hành thông qua hai phương pháp là phương pháp định tính được thực hiện thông qua việc phỏng vấn các chuyên viên có kinh nghiệm trong vấn đề tạo ĐLLV cho người lao động nhằm hiệu chỉnh thang đo ĐLLV cho phù hợp với tình hình thực tế tại công ty ISB Việt Nam; phương pháp thống kê mô tả kết hợp với số liệu sở cấp và thứ cấp được sử dụng để phân tích thực trạng công tác tạo ĐLLV cho nhân viên tại công ty ISB Việt Nam. Ngoài ra nghiên cứu định lượng được thực hiện để kiểm định thang đo, phân tích sự hội tụ của các nhóm nhân tố và phân tích hồi quy để đánh giá mối tương quan nhân quả giữa ĐLLV và mức độ ảnh hưởng các nhân tố đến ĐLLV. Sau khi tiến hành nghiên cứu định tính, tác giả lắng nghe ý kiến từ các tham vấn viên và hiệu chỉnh lại mô hình nghiên cứu bằng việc loại bỏ 2 yếu tố là (6) Điều kiện làm việc và (7) Phúc lợi ra khỏi mô hình nghiên cứu. Vì vậy mô hình nghiên cứu lý thuyết đề xuất gồm 5 yếu tố và sử dụng 23 biến quan sát để đo lường 5 yếu tố này. Trước khi tiến hành phân tích thực trạng các yếu tố tác động đến ĐLLV của nhân viên công ty ISB Việt Nam tác giả tiến hành kiểm định độ tin cậy của thang đo và phân tích nhân tố khám phá EFA để đánh giá mức độ hội tụ của các nhân tố. 69 Sau khi kiểm định thang đo và phân tích EFA tác giả tiến hành phân tích thực trạng các yếu tố tác động đến ĐLLV của nhân viên tại công ty ISB Việt Nam thông qua kết hợp phương pháp thống kê mô tả các giá trị đánh giá trung bình của các nhân viên được khảo sát và các dữ liệu sơ cấp và thứ cấp liên quan tới thực trạng công tác tạo ĐLLV ở công ty ISB Việt Nam mà tác giả thu thập được. Ngoài ra phân tích hồi quy tuyến tính được tiến hành nhằm kiểm định mối quan hệ nhân quả giữa ĐLLV và các yếu tố tác động đến ĐLLV của nhân viên. Kết quả thống kê từ mô hình phân tích hồi quy đã chuẩn hoá đã xác định được mức độ tác động của các nhân tố đến ĐLLV.en
dc.format.medium70 tr.en
dc.language.isovien
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectQuản trị nguồn nhân lựcen
dc.subjectHuman resource managementen
dc.subjectĐộng lực làm việcen
dc.subjectWork motivationen
dc.titleCác giải pháp nâng cao động lực làm việc của nhân viên Công ty ISB Việt Namen
dc.typeMaster's Thesesen
item.grantfulltextreserved-
item.fulltextFull texts-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.cerifentitytypePublications-
item.openairetypeMaster's Theses-
item.languageiso639-1vi-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.