Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/55606
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorAssoc. Prof. Dr. Phạm Duy Nghĩaen
dc.contributor.authorNguyễn Thị Thu Hảoen
dc.date.accessioned2017-10-16T06:44:16Z-
dc.date.available2017-10-16T06:44:16Z-
dc.date.issued2017-
dc.identifier.otherBarcode: 1000003484-
dc.identifier.urihttp://opac.ueh.edu.vn/record=b1025577~S1-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/55606-
dc.descriptionPublic Policy = Chính sách côngen
dc.description.abstractLuận văn nhằm mục đích tìm hiểu nguyên nhân chính sách mua sắm tài sản công theo phương thức tập trung vẫn vẫn chưa được vận hành thuận lợi khi áp dụng các quy định vào thực tế. Qua đó, đưa ra những để xuất trong thẩm quyền thực hiện của địa phương để chính sách thực hiện hiệu quả hơn, mang lại những lợi lích như kỳ vọng. Phân tích thực tế tại tỉnh Gia Lai xác định được các nguyên nhân sau: i) Pháp luật, hệ thống quy định về mua sắm tập trung và đấu thầu được quy định rõ ràng, cụ thê ̉nhưng phứctạp, chồng chéo, thường xuyên thay đổi bổ sung gây khó khăn trong đọc, hiểu văn bản của các cơ quan nhà nước, đơn vị sử dụng tài sản và nhà thầu; ii) các đơn vị sử dụng tài sản tận dụng thời gian chờ chính sách có hiệu lực đã nhanh chóng thực hiện mua sắm theo phương thức cũ; chưa có quy định xử phạt đối với các hành vi vi phạm nên việc đăng ký nhu cầu chậm trễ xảy ra phổ biến gây ảnh hưởng đến hoạt động MSTT của tỉnh; iii) Năng lực quản lý của Ban Dân dụng chưa đáp ứng đủ yêu cầu khi có sự gia tăng về mức độ và khối lượng công việc cần giải quyết từ chính sách MSTT; đa số các nhà thầu tại địa phương chưa đủ năng lực, kinh nghiệm để tham gia cạnh tranh trong những gói thầu có giá trị lớn; iv) Truyền thông còn ở mức độ hạn chế nên khả năng tiếp cận thông tin, hiểu chính sách chưa được tốt; v) Có sự chênh lệch lợi ích giữa chính sách mua sắm cũ và MSTT nên các đơn vị sử dụng tài sản có xu hướng không ủng hộ, doanh nghiệp nhỏ không tham gia dự thầu; vi) Mặc dù đã có quy trình cụ thể nhưng thời gian thực hiện MSTT diễn ra trong 4 đến 6 tháng không để đáp ứng nhu cầu của các đơn vị sử dụng tài sản. Từ những nguyên nhân trên, đề tài đưa ra các khuyến nghị khắc phục nhằm giúp chính sách được vận hành tốt hơn như: hình thành bộ quy định chuẩn choMSTT, bổ sung các quy định còn thiếu sót về tiêu chuẩn, định mức tài sản và trách nhiệm của đơn vị sử dụng tài sản; tổ chức các buổi tập huấn, trao đổi kinh nghiệm, đào tạo nâng cao nghiệp vụ về công tác đấu thầu; kết hợp công tác giữa Ban Dân dụng và các cơ quan khác rút ngắn thời gian tổng hợp nhu cầu, ứng dụng công nghệ thông tin để làm nền tảng tham gia đấu thầu qua mạng.en
dc.format.medium37 tr.en
dc.language.isovien
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minhen
dc.subjectNgân sách nhà nướcen
dc.subjectState budget managementen
dc.subjectMua sắm tài sảnen
dc.subjectAsset procurementen
dc.subjectPublic finance-
dc.subjectTài chính công-
dc.titleChính sách mua sắm tập trung tài sản công cấp địa phương: trường hợp tỉnh Gia Laien
dc.typeMaster's Thesesen
item.cerifentitytypePublications-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.grantfulltextreserved-
item.fulltextFull texts-
item.languageiso639-1vi-
item.openairetypeMaster's Theses-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2.46 MBAdobe PDFDownload    Request a copy
Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.