Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/55706
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDr. Hoàng Lâm Tịnhen
dc.contributor.authorTrần Thanh Tùngen
dc.date.accessioned2017-10-20T01:21:06Z-
dc.date.available2017-10-20T01:21:06Z-
dc.date.issued2017-
dc.identifier.otherBarcode: 1000000942-
dc.identifier.urihttp://opac.ueh.edu.vn/record=b1024465~S1-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/55706-
dc.descriptionChuyên ngành: Quản trị kinh doanh (hướng nghiên cứu)en
dc.description.abstractĐề tài “Nghiên cứu ảnh hưởng của chủ nghĩa vị chủng tiêu dùng và sự hướng ra thế giới đến sự sẵn lòng mua hàng ngoại của người tiêu dùng Việt Nam” với mục tiêu là tìm hiểu sự sẵn lòng mua hàng ngoại và ảnh hưởng của chủ nghĩa vị chủng tiêu dùng, sự hướng ra thế giới lên sự sẵn lòng mua hàng ngoại của người tiêu dùng Việt Nam. Trên cơ sở tổng kết lý thuyết của các nghiên cứu trước về sự sẵn lòng mua hàng ngoại, chủ nghĩa vị chủng tiêu dùng và sự hướng ra thế giới kết hợp với thực tế bối cảnh nghiên cứu tại Việt Nam, tác giả đã đề xuất ra mô hình nghiên cứu. Phương pháp nghiên cứu sử dụng để kiểm định mô hình và các giả thuyết nghiên cứu gồm có nghiên cứu sơ bộ (sơ bộ định tính và sơ bộ định lượng) và nghiên cứu chính thức (nghiên cứu định lượng chính thức). Nghiên cứu sơ bộ định tính được thực hiện thông qua phương pháp 20 ý kiến, phỏng vấn tay đôi và thảo luận nhóm với người tiêu dùng để điều chỉnh và bổ sung thang đo. Nghiên cứu định lượng sơ bộ được thực hiện bằng kỹ thuật phỏng vấn trực tiếp bằng bảng câu hỏi với kích thước mẫu là 179, để kiểm định độ tin cậy, giá trị của các thang đo bằng phương pháp phân tích Cronbach alpha và phân tích khám phá EFA, xác định bảng câu hỏi cho nghiên cứu định lượng chính thức. Nghiên cứu định lượng chính thức phỏng vấn trực tiếp bằng bảng câu hỏi với 260 người tiêu dùng tại TPHCM, dữ liệu thu thập được cũng được làm sạch, sau đó được sử dụng để phân tích độ tin cậy, EFA của các thang đo cũng như phân tích tương quan, hồi quy bội để kiểm định các giả thuyết nghiên cứu được đề nghị. Kết quả nghiên cứu cho thấy thang đo sự hướng ra thế giới và chủ nghĩa vị chủng tiêu dùng trong bối cảnh nghiên cứu của luận văn đã từ thang đo đơn hướng trở thành thang đo đa hướng. Cụ thể thang đo sự hướng ra thế giới được nhóm lại thành hai thành phần là hội nhập toàn cầu và sự hướng ngoại, thang đo chủ nghĩa vị chủng tiêu dùng được nhóm lại thành vị chủng hàng nội và sự bài ngoại.en
dc.format.medium76 tr.en
dc.language.isovien
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectNghiên cứu người tiêu dùngen
dc.subjectCunsumer researchen
dc.titleNghiên cứu ảnh hưởng của chủ nghĩa vị chủng tiêu dùng và sự hướng ra thế giới đến sự sẵn lòng mua hàng ngoại của người tiêu dùng Việt Namen
dc.typeMaster's Thesesen
item.openairetypeMaster's Theses-
item.cerifentitytypePublications-
item.fulltextFull texts-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.grantfulltextreserved-
item.languageiso639-1vi-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.