Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/55710
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDr. Vũ Việt Quảngen
dc.contributor.authorNguyễn Thị Thu Thủyen
dc.date.accessioned2017-10-20T01:44:16Z-
dc.date.available2017-10-20T01:44:16Z-
dc.date.issued2017-
dc.identifier.otherBarcode: 1000002517-
dc.identifier.urihttp://opac.ueh.edu.vn/record=b1025443~S1-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/55710-
dc.descriptionFinance - Banking = Tài chính - Ngân hàngen
dc.description.abstractTrong bài nghiên cứu này, tác giả tiến hành nghiên cứu thực nghiệm ảnh hưởng của quyền sở hữu gia lên chính sách cổ tức và ảnh hưởng của quyền sở hữu gia đình lên nợ của công ty đó. Bài nghiên cứu sử dụng mô hình tác động cố định (Fixed effects model) trên nền tảng kiểm định Hausman và phương pháp moment tổng quát GMM của Arellano and Bond (1991) cho bộ dữ liệu bảng từ các doanh nghiệp niêm yết trên Sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn từ 2008 – 2015. Bài nghiên cứu rút ra được các phát hiện quan trọng sau đây: (1) trên thực tế có sự ảnh hưởng của quyền kiểm soát gia đình lên chính sách cổ tức và mức nợ của công ty, mối quan hệ giữa quyền kiểm soát gia đình lên chính sách cổ tức và nợ của công ty là mối quan hệ cùng chiều; (2) chưa tìm thấy bằng chứng mối quan hệ giữa quyền sở hữu gia đình lên chính sách cổ tức và nợ ở các công ty cổ phần tại Việt Nam. Kết quả của bài nghiên cứu cho thấy thực sự quyền kiểm soát gia đình có ảnh hưởng đến chính sách cổ tức và nợ của doanh nghiệp, quyền sở hữu gia đình chưa tìm được bằng chứng cho thấy có mối quan hệ với chính sách cổ tức và nợ. Bài nghiên cứu này cung cấp cho các nhà đầu tư có một cái nhìn đúng đắn về mức độ ảnh hưởng của quyền sở hữu gia đình lên chính sách cổ tức và nợ của các doanh nghiệp gia đình tại Việt Nam và cân nhắc trước khi tiến hành đầu tư vào cổ phiếu của loại hình công ty này.en
dc.format.medium52 tr.en
dc.language.isovien
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectTài chính doanh nghiệpen
dc.subjectCorporate financeen
dc.subjectChính sách cổ tứcen
dc.subjectDividend policyen
dc.titleNghiên cứu ảnh hưởng của nhân tố quyền sở hữu gia đình đến chính sách cổ tức và nợ: bằng chứng thực nghiệm tại các công ty cổ phần Việt Namen
dc.typeMaster's Thesesen
item.languageiso639-1vi-
item.grantfulltextreserved-
item.cerifentitytypePublications-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.openairetypeMaster's Theses-
item.fulltextFull texts-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.