Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/55782
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorAssoc. Prof. Dr. Bùi Thanh Trángen
dc.contributor.authorNguyễn Dương Tuyết Minhen
dc.date.accessioned2017-10-26T09:16:24Z-
dc.date.available2017-10-26T09:16:24Z-
dc.date.issued2017-
dc.identifier.otherBarcode : 1000002703-
dc.identifier.urihttp://opac.ueh.edu.vn/record=b1025467~S1-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/55782-
dc.descriptionCommercial Business = Kinh doanh thương mạien
dc.description.abstractNghiên cứu nhằm mục tiêu: phân tích các yếu tố tác động đến ý định kê khai và nộp thuế điện tử (KK & NTĐT) của hộ, cá nhân cho thuê nhà ở Quận 12; trên cơ sở đó, đưa ra kiến nghị, giải pháp giúp khuyến khích người nộp thuế sử dụng hệ thống, xây dựng lộ trình (KK & NTĐT) lâu dài và nhân rộng ra các tỉnh thành khác. Tác giả sử dụng phương pháp nghiên cứu định tính và định lượng. Kết quả nghiên cứu đã chỉ ra rằng mối tương quan cùng chiều giữa 4 nhân tố (cảm nhận sự hữu ích, cảm nhận tính dễ sử dụng, chuẩn chủ quan và điều kiện hỗ trợ) với ý định KK & NTĐT của hộ, cá nhân cho thuê nhà. Nhân tố rủi ro có ảnh hưởng ngược chiều với ý định KK & NTĐT của hộ, cá nhân cho thuê nhà. Tuy nhiên, thứ tự mức độ ảnh hưởng của mỗi yếu tố là khác nhau so với các nghiên cứu trước đó. Kết quả nghiên cứu cũng đã chỉ ra mức độ tác động của các yếu tố đến ý định kê khai và nộp thuế điện tử của hộ, cá nhân kinh doanh cho thuê nhà tại quận 12, “sự hữu ích cảm nhận” là nhân tố quan trọng nhất có tác động mạnh mẽ đến ý định KK & NTĐT. Tiếp theo, “cảm nhận tính dễ sử dụng” là yếu tố có sức ảnh hưởng đứng thứ 2 đối với đến ý định KK & NTĐT của người được khảo sát. Bên cạnh đó, “các điều kiện hỗ trợ” là nhân tố có sức ảnh hưởng đứng thứ 3 đối với ý định KK & NTĐT của hộ, cá nhân cho thuê nhà tại Quận 12. Điều này có thể hiểu rằng hệ thống KK & NTĐT nếu dễ sử dụng, dễ hiểu và đơn giản thì sẽ rất thu hút NNT sử dụng nó, bên cạnh đó cần phải có bộ phận hướng dẫn KK, NTĐT để NNT có thể liên hệ bất kì lúc nào họ gặp vấn đề về KK và NTĐT. “Chuẩn chủ quan” là nhân tố có sức ảnh hưởng xếp thứ 4 đối với đến ý định KK & NTĐT của hộ, cá nhân cho thuê nhà tại Quận 12. Điều này càng cho thấy tầm quan trọng của việc tuyên truyền, khuyến khích NNT kê khai và NTĐT, khi đã sử dụng thành công và hài lòng sẽ có thể lôi kéo được những người khác cùng sử dụng hệ thống.en
dc.format.medium93 tr.en
dc.language.isovien
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectThuế thu nhậpen
dc.subjectIncome taxen
dc.subjectPublic finance-
dc.subjectTài chính công-
dc.titleCác yếu tố ảnh hưởng đến ý định kê khai và nộp thuế điện tử của hộ, cá nhân kinh doanh cho thuê nhà tại Quận 12en
dc.typeMaster's Thesesen
item.cerifentitytypePublications-
item.languageiso639-1vi-
item.openairetypeMaster's Theses-
item.grantfulltextreserved-
item.fulltextFull texts-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.