Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/55903
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDr. Đinh Công Khảien
dc.contributor.authorTrần Văn Túcen
dc.date.accessioned2017-11-03T04:21:31Z-
dc.date.available2017-11-03T04:21:31Z-
dc.date.issued2017-
dc.identifier.otherBarcode: 1000001511-
dc.identifier.urihttp://opac.ueh.edu.vn/record=b1025180~S1-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/55903-
dc.descriptionChuyên ngành: Quản trị Kinh doanh (Thạc sĩ điều hành cao cấp)en
dc.description.abstractPhân tích thực trạng các yếu tố tác động đến động lực làm việc của nhân viên của Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn, từ đó đề xuất giải pháp nhằm nâng động lực làm việc cho nhân viên. Qua nghiên cứu các lý thuyết về động lực làm việc và các nghiên cứu về động lực làm việc trước đó, tác giả đã rút các yếu tố tác động đến động lực làm việc của nhân viên tại SAWACO. tác giả chọn 07 yếu tố tác động mạnh nhất đến động lực làm việc để nghiên cứu. Tác giả tiến hành khảo sát 67 người tại SAWACO và thu về 65 phiếu hợp lệ để chọn ra 07 yếu tố tác động mạnh nhất đó là: Tiền lương; Lãnh đạo trực tiếp; Sự thăng tiến; Giám sát và kỷ luật tổ chức; Điều kiện làm việc; Được công nhận các việc đã làm; Tự chủ trong công việc. Thang đo xây dựng thông qua thảo luận nhóm.Tác giả đã phát ra 150 phiếu khảo sát và thu được 150 phiếu trả lời hợp lệ, kết quả kiểm định độ tin cậy bằng Cronbach Alpha và kiểm định nhân tố EFA rút ngắn xuống còn 25 biến quan sát để làm cơ sở phân tích đánh giá bằng phương pháp thống kê mô tả và phỏng vấn định tính chuyên gia. Qua phân tích kết quả khảo sát, các vấn đề chưa được nhân viên SAWACO hài lòng hoặc thống nhất đã được lộ diện, cần tập trung nghiên cứu đề xuất giải pháp để nâng cao động lực làm việc: Mức lương, Qui trình xử lý công việc, Sự kiểm soát, Sự kỷ luật, Họp định kỳ giải quyết công việc của lãnh đạo trực tiếp, Công nhận thành tích, Các tiêu chuẩn đánh giá nhân viên, Chính sách thăng tiến, Chế độ bảo hiểm y tế. Kết quả nghiên cứu này tác giả nhận thấy rằng phù hợp với thực tế tại SAWACO, nơi tác giả đang công tác và phù hợp với kết quả của các nghiên cứu trước đó trong các tổ chức công, Công ty nhà nước (nghiên cứu của Trần Văn Huynh năm 2016). Từ kết quả nghiên cứu, tác gỉa đề xuất giải pháp cần thực hiện để nâng cao động lực nhân viên văn phòng tại Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên.en
dc.format.medium66 tr.en
dc.language.isovien
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minhen
dc.subjectQuản trị nguồn nhân lựcen
dc.subjectHuman resource managementen
dc.subjectĐộng lực làm việcen
dc.subjectWork motivationen
dc.titleNâng cao động lực làm việc của nhân viên văn phòng tại Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn Trách nhiệm hữu hạn Một thành viênen
dc.typeMaster's Thesesen
item.grantfulltextreserved-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.cerifentitytypePublications-
item.languageiso639-1vi-
item.openairetypeMaster's Theses-
item.fulltextFull texts-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1.71 MBAdobe PDFDownload    Request a copy
Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.