Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/56335
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDr. Phạm Khánh Namen
dc.contributor.authorNguyễn Việt Anhen
dc.date.accessioned2017-11-06T10:00:47Z-
dc.date.available2017-11-06T10:00:47Z-
dc.date.issued2017-
dc.identifier.otherBarcode : 1000001155-
dc.identifier.urihttp://opac.ueh.edu.vn/record=b1025157~S1-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/56335-
dc.descriptionChuyên ngành: Quản lý kinh tếen
dc.description.abstractNghiên cứu nhằm tìm ra các yếu tố tác động đến việc ứng dụng TMĐT trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp; qua đó đề xuất các chính sách và các chương trình phát triển ứng dụng TMĐT trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp để nâng cao hiệu quả kinh doanh và năng lực cạnh tranh đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế và khu vực. Tác giả trình bày tổng quan cơ sở lý thuyết về đề tài nghiên cứu. Tác giả phân tích các yếu tố tác động bao gồm: đặc điểm người lãnh đạo, đặc điểm doanh nghiệp, công cụ hỗ trợ hoạt động TMĐT, mục đích sử dụng công cụ hỗ trợ, hiệu quả hoạt động TMĐT, phí giao dịch TMĐT, kiến thức về TMĐT. Từ đó, tác giả đưa ra một số hàm ý chính sách đối với lãnh đạo doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Kiên Giang nhằm góp phần thúc đẩy việc ứng dụng TMĐT nói chung và sử dụng website nói riêng trong hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.en
dc.format.medium75 tr.en
dc.language.isovien
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minhen
dc.subjectThương mại điện tửen
dc.subjectEcommerceen
dc.subjectKiên Giangen
dc.subjectKien Giangen
dc.titlePhân tích các yếu tố tác động đến việc ứng dụng thương mại điện tử trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Kiên Giangen
dc.typeMaster's Thesesen
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.cerifentitytypePublications-
item.languageiso639-1vi-
item.grantfulltextreserved-
item.openairetypeMaster's Theses-
item.fulltextFull texts-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.