Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/56357
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorProf. Dr. Nguyễn Trọng Hoàien
dc.contributor.authorLương Đắc Tườngen
dc.date.accessioned2017-11-08T02:02:03Z-
dc.date.available2017-11-08T02:02:03Z-
dc.date.issued2017-
dc.identifier.otherBarcode: 1000001514-
dc.identifier.urihttp://opac.ueh.edu.vn/record=b1025046~S1-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/56357-
dc.descriptionChuyên ngành: Quản lý kinh tếen
dc.description.abstractNghiên cứu này được thực hiện nhằm phân tích thực trạng hoạt động đầu tư và yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả đầu tư của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. Thông qua phương pháp thu thập dữ liệu thứ cấp và điều tra dữ liệu sơ cấp của các doanh nghiệp trên địa bàn để phân tích đánh giá về thực trạng hoạt động đầu tư, hiệu quả hoạt động đầu tư kinh doanh cũng như yếu tố ảnh hưởng tới hiệu quả đầu tư của các doanh nghiệp trên địa bàn. Kết quả phân tích cũng cho thấy, trong các yếu tố như: thời gian hoạt động, trình độ giám đốc, qui mô doanh nghiệp, tín dụng, ngành nghề kinh doanh (nông nghiệp, thủy sản), doanh nghiệp tư nhân có ảnh hưởng có ý nghĩa thống kê tới hiệu quả đầu tư kinh doanh của các doanh nghiệp này. Bên cạnh đó, kết quả phân tích cũng cho thấy ý định mở rộng đầu tư kinh doanh của khu vực doanh nghiệp này phụ thuộc vào những yếu tố thuộc về môi trường kinh doanh như: dịch vụ công, hạ tầng ảnh hưởng tới ý định đầu tư của doanh nghiệp. Bên cạnh đó, luận văn cũng trình bày những giải pháp nhằm cải thiện hiệu quả hoạt động đầu tư kinh doanh cho các doanh nghiệp trên địa bàn. Những giải pháp được đề xuất bao gồm: cải cách thủ tục hành chính và các dịch vụ công, tăng cường đầu tư cơ sở hạ tầng, chính sách tín dụng, phát triển mạnh khu vực doanh nghiệp tư nhân, đồng thời thực hiện liên doanh liên kết, nâng cao trình độ quản lý của lãnh đạo doanh nghiệp, hỗ trợ các doanh nghiệp thuộc ngành ngành nghề kinh doanh trong đó cần ưu tiên các doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp, thủy sản.en
dc.format.medium104 tr.en
dc.language.isovien
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectTài chính doanh nghiệpen
dc.subjectCorporate financeen
dc.subjectQuyết định đầu tưen
dc.subjectInvestment decisionen
dc.titlePhân tích các yếu tố ảnh hưởng đến ý định mở rộng đầu tư của doanh nghiệp tại Tỉnh Kiên Giangen
dc.typeMaster's Thesesen
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.grantfulltextreserved-
item.openairetypeMaster's Theses-
item.cerifentitytypePublications-
item.fulltextFull texts-
item.languageiso639-1vi-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.