Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/56369
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDr. Phạm Thăngen
dc.contributor.authorNgô Đức Tiênen
dc.date.accessioned2017-11-08T07:13:59Z-
dc.date.available2017-11-08T07:13:59Z-
dc.date.issued2017-
dc.identifier.otherBarcode : 1000001956-
dc.identifier.urihttp://opac.ueh.edu.vn/record=b1025206~S1-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/56369-
dc.descriptionChuyên ngành: Kinh tế chính trịen
dc.description.abstractLuận văn đã trình bày được tổng quan lý thuyết và kinh nghiệm xây dựng nông thôn mới ở các quốc gia trên thế giới và một vài huyện tiêu biểu ở trong nước. Tác giả tiến hành phân tích thực trạng xây dựng nông thôn mới tại huyện Thăng Bình giai đoạn 2011-2015, từ đó rút ra các nhận định về các thành quả cũng như khó khăn, hạn chế và cản ngại trong xây dựng nông thôn mới của huyện. Từ kết quả nghiên cứu, tổng hợp và phân tích, luận văn tập trung thảo luận đưa ra phương hướng và đề xuất giải pháp nhằm đẩy nhanh quá trình xây dựng nông thôn mới tại huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2016-2025.en
dc.format.medium98 tr.en
dc.language.isovien
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minhen
dc.subjectXây dựng nông thôn mớien
dc.subjectBuilding new ruralen
dc.subjectQuảng Namen
dc.subjectQuang Namen
dc.titleĐẩy nhanh quá trình xây dựng nông thôn mới tại huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2015-2025en
dc.typeMaster's Thesesen
item.cerifentitytypePublications-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.grantfulltextreserved-
item.fulltextFull texts-
item.languageiso639-1vi-
item.openairetypeMaster's Theses-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2.7 MBAdobe PDFDownload    Request a copy
Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.