Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/56376
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDr. Phan Nữ Thanh Thủyen
dc.contributor.authorThạch Giàuen
dc.date.accessioned2017-11-08T08:35:50Z-
dc.date.available2017-11-08T08:35:50Z-
dc.date.issued2017-
dc.identifier.otherBarcode: 1000001143-
dc.identifier.urihttp://opac.ueh.edu.vn/record=b1024863~S1-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/56376-
dc.descriptionChuyên ngành: Quản lý kinh tếen
dc.description.abstractNghiên cứu được thiết kế dựa trên một cuộc khảo sát của 90 hộ gia đình ở huyện Cầu Ngang. Phương pháp được sử dụng trong đề tài này là mô hình ước lượng hồi quy Binary Logistic và một số thống kê mô tả từ dữ liệu khảo sát. Kết quả phân tích hồi quy Binary Logistic cho thấy sự tham gia vào việc làm phi nông nghiệp của người lao động ở nông thôn bị ảnh hưởng bởi 4 yếu tố sau: (1) diện tích đất, (2) tổng thu nhập phi nông nghiệp; (3) tổng thu nhập nông nghiệp; (4) hộ có đường nhựa. Kết quả hồi quy đa biến cho thấy trong 4 yếu tố có 3 yếu tố tác động ngược chiều và 1 yếu tố tác động cùng chiều. Từ kết quả nghiên cứu trên tác giả đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao công tác giải quyết việc làm phi nông nghiệp cho lao động nông thôn tại huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh.en
dc.format.medium83 tr.en
dc.language.isovien
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minhen
dc.subjectLao động nông thônen
dc.subjectRural labouren
dc.subjectViệc làm phi nông nghiệpen
dc.subjectNon-agricultural joben
dc.subjectTrà Vinhen
dc.titlePhân tích các yếu tố ảnh hưởng đến sự tham gia của người lao động vào việc làm phi nông nghiệp ở nông thôn huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinhen
dc.typeMaster's Thesesen
item.grantfulltextreserved-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.cerifentitytypePublications-
item.languageiso639-1vi-
item.openairetypeMaster's Theses-
item.fulltextFull texts-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1.28 MBAdobe PDFDownload    Request a copy
Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.