Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/56379
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorAssoc. Prof. Dr. Lê Thị Lanhen
dc.contributor.authorNguyễn Thị Niềmen
dc.date.accessioned2017-11-08T09:15:40Z-
dc.date.available2017-11-08T09:15:40Z-
dc.date.issued2017-
dc.identifier.otherBarcode: 1000001491-
dc.identifier.urihttp://opac.ueh.edu.vn/record=b1025120~S1-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/56379-
dc.descriptionFinance - Banking = Tài chính - Ngân hàngen
dc.description.abstractBài luận văn nghiên cứu mối liên hệ giữa đòn bẩy tài chính và sự sẵn lòng pha loãng quyền kiểm soát, được đo lường bởi tỷ lệ sở hữu của cổ đông chính, ở các công ty gia đình niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Dữ liệu nghiên cứu gồm 390 công ty cổ phần niêm yết trên sàn giao dịch HOSE và HNX trong giai đoạn từ 2010-2015. Luận văn sử dụng phương pháp ước lượng GMM để kiểm định các giả thuyết của nghiên cứu. Kết quả cho thấy đòn cân nợ có mối tương quan ngược chiều với tỷ lệ cổ phần được nắm giữ bởi cổ đông chính ở các công ty gia đình niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Luận văn tìm thấy mối tương quan này có sự khác biệt giữa nhóm các công ty có sở hữu gia đình và các công ty không có sở hữu gia đình. Sự khác biệt này là ở nhóm các công ty gia đình có sự tương quan nghịch giữa đòn cân nợ và tỷ lệ cổ phần sở hữu của cổ đông chính lớn hơn nhóm các công ty không phải gia đình. Đặc biệt, luận văn còn phát hiện ra mối tương quan nghịch giữa tỷ lệ nợ và tỷ lệ cổ phần sở hữu của cổ đông chính ở các công ty gia đình trẻ là mạnh hơn so với các công ty gia đình thâm niên và các công ty không phải gia đình.en
dc.format.medium61 tr.en
dc.language.isovien
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectTài chính doanh nghiệpen
dc.subjectCorporate financeen
dc.subjectĐòn bẩy tài chínhen
dc.subjectFinancial leverageen
dc.subjectCấu trúc sở hữuen
dc.subjectOwnership structureen
dc.titlePhân tích mối tương quan giữa đòn cân nợ và sự sẵn lõng pha loãng quyền kiểm soát ở các công ty gia đình trên thị trường chứng khoán Việt Namen
dc.typeMaster's Thesesen
item.fulltextFull texts-
item.cerifentitytypePublications-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.grantfulltextreserved-
item.languageiso639-1vi-
item.openairetypeMaster's Theses-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.