Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/56396
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorAssoc. Prof. Dr. Võ Xuân Vinhen
dc.contributor.authorVũ Thùy Dângen
dc.date.accessioned2017-11-21T06:17:57Z-
dc.date.available2017-11-21T06:17:57Z-
dc.date.issued2017-
dc.identifier.otherBarcode: 1000002744-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/56396-
dc.identifier.urihttp://opac.ueh.edu.vn/record=b1025841~S1-
dc.description.abstractTrên cơ sở dữ liệu theo quý từ quý 1 năm 2000 đến quý 4 năm 2015 của các biến nghiên cứu bao gồm: tỷ giá hối đoái giữa đồng Việt Nam và Đô la Mỹ, tăng trưởng kinh tế, chỉ số giá tiêu dùng, lãi suất tiền gửi, luận văn nghiên cứu tác động của các biến kinh tế vĩ mô đến tỷ giá hối đoái ở Việt Nam. Trước hết, luận văn nghiên cứu kiểm định tính dừng của chuỗi dữ liệu theo phương pháp ADF, kết quả cho thấy các biến dừng ở bậc 1. Tiếp đó để đánh giá ảnh hưởng của các biến nghiên cứu đến tỷ giá hối đoái luận văn dùng mô hình OLS để đánh giá các tác động của các biến kinh tế vĩ mô với tỷ giá hối đoái. Kết quả cho thấy các biến nghiên cứu có tác động có ý nghĩa thống kê về mối quan hệ giữa biến giải thích là các biến vĩ mô và biến phụ thuộc là tỷ giá hối đoái. Từ kết quả thu được qua việc xử lý, kiểm định ADF chuỗi dữ liệu bằng phần mềm Eviews cho thấy các biến dừng ở sai phân bậc 1 nghĩa là bậc tích hợp của các biến là (1), luận văn dùng chuỗi dữ liệu sai phân bậc 1 để đưa vào chạy mô hình thống kê. Nhìn chung, kết quả thực hiện đã đạt được những mục tiêu nghiên cứu cụ thể đưa ra. Luận văn đã giải thích được một cách khoa học rằng các nhân tố vĩ mô mà tác giả lựa chọn đưa vào mô hình có tác động đến tỷ giá hối đoái trong giai đoạn nghiên cứu, mức độ tác động của các nhân tố theo thứ tự sau: tăng trưởng kinh tế tác động mạnh nhất tỷ giá hối đoái, lạm phát có mức độ tác động thứ hai đến tỷ giá hối đoái, biến cuối cùng tác động đến tỷ giá hối đoái là lãi suất. Chiều hướng tác động khi chạy mô hình OLS với các biến giải thích được thu thập ta thấy: (1) tăng trưởng kinh tế ảnh hưởng cùng chiều với sự thay đổi của tỷ giá; (2) lãi suất ảnh hưởng ngược chiều với sự thay đổi của tỷ giá, (3) chỉ số giá tiêu dùng ảnh hưởng ngược chiều với sự thay đổi của tỷ giá. Kết quả nghiên cứu thực nghiệm của đề tài phản ánh đúng thực trạng nền kinh tế Việt Nam, đây là những nhân tố mà Chính phủ quan tâm hàng đầu nhằm ổn định và phát triển nền kinh tế, làm phong phú thêm các nghiên cứu về tỷ giá. Kết quả luận văn có thể dùng làm cơ sở cho việc dự báo, phân tích chính sách điều hành tỷ giá hối đoái trong thời gian tới của Nhà nước.en
dc.format.medium55 tr.en
dc.language.isoVietnameseen
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minhen
dc.subjectTỷ giá hối đoáien
dc.subjectTăng trưởng kinh tếen
dc.subjectLạm pháten
dc.subjectLãi suấten
dc.subjectExchange rateen
dc.subjectEconomic growthen
dc.subjectInterest rateen
dc.subjectInflationaryen
dc.titleTác động của các nhân tố vĩ mô cơ bản đến tỷ giá hối đoái tại Việt Namen
dc.typeMaster's Thesesen
ueh.specialityFinance - Banking = Tài chính - Ngân hàngen
item.grantfulltextreserved-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.cerifentitytypePublications-
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.openairetypeMaster's Theses-
item.fulltextFull texts-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1.2 MBAdobe PDFDownload    Request a copy
Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.