Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/56409
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorAssoc. Prof. Dr. Mai Thị Hoàng Minhen
dc.contributor.authorĐỗ Đăng Bìnhen
dc.date.accessioned2017-11-27T05:19:10Z-
dc.date.available2017-11-27T05:19:10Z-
dc.date.issued2017-
dc.identifier.otherBarcode: 1000003870-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/56409-
dc.identifier.urihttp://opac.ueh.edu.vn/record=b1026007~S1-
dc.description.abstractNghiên cứu đã cho thấy một góc nhìn khái quát về đo lường mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến việc áp dụng kế toán dồn tích trong khu vực công – Trường hợp kế toán tại đơn vị sự nghiệp công lập, đóng góp vào kho tài liệu nghiên cứu thực nghiệm chuyên ngành kế toán và góp phần định hướng cho lĩnh vực kế toán công Việt Nam phát triển theo chuẩn mực kế toán công Quốc tế. Với mục tiêu áp dụng cơ sở kế toán dồn tích vào báo cáo tài chính nhằm cung cấp thông tin minh bạch, hữu ích cho mục đích ra quyết định và trách nhiệm giải trình, phản ánh đầy đủ thông tin tài chính để đánh giá tình hình hoạt động của đơn vị, đồng thời được sự thừa nhận của Quốc tế. Tác giả đã thực hiện nghiên cứu đề tài bằng phương pháp định tính và định lượng, nghiên cứu đã tìm ra 06 nhân tố ảnh hưởng đến việc áp dụng kế toán dồn tích trong khu vực công – trường hợp kế toán tại đơn vị sự nghiệp công lập. Các nhân tố đó là: chính trị, pháp lý, văn hóa, hội nhập Quốc tế, hệ thống thông tin và điều kiện tổ chức thực hiện, mức độ ảnh hưởng được thể hiện qua phương trình hồi qui: KTDT = 0.294CT + 0.271PL + 0.309VH + 0.456HNQT + 0.118HTTT + 0.448TCTH Các kết quả phân tích thực nghiệm cho thấy các chỉ số của mô hình đều có ý nghĩa thống kê và đạt độ tin cậy, trong đó nhân tố điều kiện tổ chức thực hiện có mức ảnh hưởng mạnh nhất đến việc áp dụng cơ sở kế toán dồn tích vào báo cáo tài chính. Từ đó, tác giả đưa ra một số kiến nghị hoàn thiện nhân tố để thực hiện việc áp dụng kế toán dồn tích trong khu vực công.en
dc.format.medium84 tr.en
dc.language.isoVietnameseen
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectKế toán côngen
dc.subjectKế toán dồn tíchen
dc.subjectPublic accountingen
dc.subjectAccrual accountingen
dc.titleCác nhân tố ảnh hưởng việc áp dụng kế toán dồn tích trong khu vực công. Trường hợp kế toán tại đơn vị sự nghiệp công lậpen
dc.typeMaster's Thesesen
ueh.specialityAccounting = Kế toánen
item.openairetypeMaster's Theses-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.cerifentitytypePublications-
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.grantfulltextreserved-
item.fulltextFull texts-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.