Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/56417
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDr. Hoàng Lệ Chien
dc.contributor.authorLê Minh Nghĩaen
dc.date.accessioned2017-12-04T02:46:47Z-
dc.date.available2017-12-04T02:46:47Z-
dc.date.issued2017-
dc.identifier.otherBarcode: 1000003860-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/56417-
dc.identifier.urihttp://opac.ueh.edu.vn/record=b1025899~S1-
dc.description.abstractLuận văn đã tiến hành phân tích, đánh giá thực trạng hoạt động marketing trực tuyến của công ty TNHH Thiên Bảo Solution và được thực hiện bằng phương pháp phân tích, tổng hợp, diễn giải, quy nạp, thống kê và so sánh các thông tin thứ cấp, nghiên cứu định tính và nghiên cứu định lượng. Kết quả đã đưa ra các giải pháp đẩy mạnh hoạt động marketing trực tuyến tại công ty TNHH Thiên Bảo Solution gồm: giải pháp về marketing hỗn hợp, giải pháp về hệ thống thông tin marketing và chăm sóc khách hàng, giải pháp đẩy mạnh công cụ marketing trực tuyến và giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ.en
dc.format.medium90 tr.en
dc.language.isoVietnameseen
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minhen
dc.subjectTiếp thị trực tuyếnen
dc.subjectOnline marketingen
dc.titleGiải pháp đẩy mạnh hoạt động marketing trực tuyến tại Công ty TNHH Thiên Bảo Solutionen
dc.typeMaster's Thesesen
ueh.specialityBusiness Administration = Quản trị kinh doanhen
item.grantfulltextreserved-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.cerifentitytypePublications-
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.openairetypeMaster's Theses-
item.fulltextFull texts-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
868.78 kBAdobe PDFDownload    Request a copy
Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.