Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/56421
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorAssoc. Prof. Dr. Bùi Thanh Trángen
dc.contributor.authorLạc Thị Kim Thoaen
dc.date.accessioned2017-12-04T09:06:38Z-
dc.date.available2017-12-04T09:06:38Z-
dc.date.issued2017-
dc.identifier.otherBarcode: 1000002758-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/56421-
dc.identifier.urihttp://opac.ueh.edu.vn/record=b1025959~S1-
dc.description.abstractĐề tài nhằm các mục tiêu: xác định các nhân tố tác động đến quyết định mua nhãn hàng riêng của người tiêu dùng; xác định mức độ ảnh hưởng của từng nhân tố đến quyết định mua nhãn hàng riêng của siêu thị AEON Mall – siêu thị ngoại - tại khu vực Thành phố Hồ Chí Minh; kiểm định việc có hay không sự khác biệt về quyết định chọn mua nhãn hàng riêng của AEON MALL đối với các nhóm của độ tuổi, giới tính, thu nhập và nghề nghiệp của người tiêu dùng; đề xuất một số gợi ý quản trị trong việc phát triển hàng nhãn hiệu riêng của AEON MALL nhằm đáp ứng các nhu cầu của người tiêu dùng. Kết quả cho thấy có 25 biến gốc của thang đo thuộc 5 thành phần. Thông tin từ mẫu quan sát cho thấy, đối tượng khảo sát tập trung trong khoảng từ 26- 35 tuổi. Hầu hết đều có kinh nghiệm sử dụng Internet, có kiến thức về nhãn hàng riêng. Từ kết quả kiểm định cho thấy sự phù hợp của mô hình lý thuyết đối với quyết định mua nhãn hàng riêng, cũng như các giả thuyết đưa ra điều được chấp nhận trong nghiên cứu này đem lại một ý nghĩa thiết thực cho siêu thị AEON MALL. Giúp hệ thống siêu thị AEON MALL kinh doanh nhãn hàng riêng có được lượng khách hàng một cách hiệu quả nhất, tạo lợi thế cạnh tranh vượt trội và phát triển bền vững trong thời kỳ khủng hoảng kinh tế. Kết quả nghiên cứu đã thể hiện 5 nhân tố ảnh hưởng đến quyết định mua nhãn hàng riêng với mức độ lần lượt từ cao đến thấp: cảm nhận về chất lượng, nhân tố ảnh hưởng của người thân bạn bè, nhân tố chiêu thị, nhân tố cảm nhận về giá và nhận biết nhãn hàng riêng. Nghiên cứu đã kiểm định không có sự khác biệt giữa các nhóm khách hàng theo: giới tính, tuổi, thu nhập, nghề nghiệp đối với quyết định mua nhãn hàng riêng. Từ kết quả hồi quy, tác giả đã đưa ra những kiến nghị về giải pháp mang tính thực tế về: cảm nhận về chất lượng, nhân tố ảnh hưởng của người thân bạn bè, nhân tố chiêu thị, nhân tố cảm nhận về giá và nhận biết nhãn hàng riêng.en
dc.format.medium79 tr.en
dc.language.isoVietnameseen
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectHành vi người tiêu dùngen
dc.subjectQuyết định mua hàngen
dc.subjectConsumer behavioren
dc.subjectPurchasing intentionen
dc.titleNghiên cứu nhân tố tác động đến quyết định mua nhãn hàng riêng của người tiêu dùng TP.HCM tại siêu thị AEON Mallen
dc.typeMaster's Thesesen
ueh.specialityCommercial Business = Kinh doanh thương mạien
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.openairetypeMaster's Theses-
item.grantfulltextreserved-
item.fulltextFull texts-
item.cerifentitytypePublications-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.