Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/56422
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorProf. Dr. Nguyễn Trọng Hoàien
dc.contributor.authorNguyễn Thị Giangen
dc.date.accessioned2017-12-05T01:05:04Z-
dc.date.available2017-12-05T01:05:04Z-
dc.date.issued2017-
dc.identifier.otherBarcode: 1000002757-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/56422-
dc.identifier.urihttp://opac.ueh.edu.vn/record=b1025960~S1-
dc.description.abstractNghiên cứu sử dụng bộ số liệu từ Khoa ICU của Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn với mẫu khảo sát 521 quan sát, mỗi quan sát gồm thông tin về chi phí khám chữa bệnh, đặc điểm nhân khẩu học, phương thức thanh toán, số ngày nằm viện và loại bệnh của bệnh nhân điều trị bệnh. Thời gian thu thập dữ liệu từ ngày 1/06/2015 đến ngày 31/12/2015. Bệnh nhân tới điều trị bệnh sẽ được tạo một mã ID trong đó gồm các cột thông tin về họ tên, địa chỉ, điện thoại, năm sinh, giới tính, BHYT, ID bệnh nhân ngày nhập viện, ngày ra viện số bệnh án, chi phí, mã ICD, tên ICD. Số liệu mà đề tài thu thập là số liệu thứ cấp được chiết xuất từ bộ dữ liệu nói trên của bệnh viện và bộ dữ liệu này rất phù hợp với dữ liệu mà nghiên cứu cần thu thập cho các nhân tố trong mô hình. Tác giả sử dụng mô hình hồi quy OLS với ln(Yi). Biến phụ thuộc của đề tài là biến chi phí điều trị đã được lấy log. Theo Wooldridge (2002), đối với dữ liệu không có phân phối chuẩn như chuỗi dữ liệu có đơn vị là tiền tệ hoặc có giá trị dương, thì mô hình Semilogarith thường được sử dụng. Cùng theo các nghiên cứu thực nghiệm của Chaikledkaew và cộng sự (2008), Brilleman cùng cộng sự (2014), Margolis và công sự (2016), Aggarwal (2010) đều sử dụng ln(chi phí điều trị) trong các nghiên cứu của mình. Kết quả cho thấy λ= -0.082 với P=0.043 mô hình ln(y) = Xβ + ε sẽ được sử dụng. Kết hợp lập luận của Gujarati (2006) và Deb và cộng sự (2010) càng củng cố vững chắc hơn cho việc sử dụng mô hình log-lin cho nghiên cứu này. Kết quả từ mô hình cho thấy yếu tố số ngày điều trị,phương thức thanh toán và yếu tố loại bệnh có ảnh hưởng tới chi phí điều trị. Bên cạnh đó, trong nghiên cứu này biến tuổi và giới tính là hai yếu tố thuộc về nhân khẩu học không có ý nghĩa hay không ảnh hưởng tới chi phí điều trị.en
dc.format.medium51 tr.en
dc.language.isoVietnameseen
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectChi phí điều trịen
dc.subjectDịch vụ y tếen
dc.subjectTreatment costen
dc.subjectHealthcare servicesen
dc.titleCác yếu tố ảnh hưởng tới chi phí điều trị của bệnh nhân Khoa ICU tại Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gònen
dc.typeMaster's Thesesen
ueh.specialityDevelopment Economics = Kinh tế phát triểnen
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.cerifentitytypePublications-
item.grantfulltextreserved-
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.fulltextFull texts-
item.openairetypeMaster's Theses-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.