Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/56425
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDr. Hoàng Lâm Tịnhen
dc.contributor.authorTrần Công Khoaen
dc.date.accessioned2017-12-05T02:02:49Z-
dc.date.available2017-12-05T02:02:49Z-
dc.date.issued2017-
dc.identifier.otherBarcode: 1000003706-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/56425-
dc.identifier.urihttp://opac.ueh.edu.vn/record=b1026000~S1-
dc.description.abstractTác giả trình bày cơ sở lý thuyết, khái niệm sự thỏa mãn trong công việc của tác giả được sắp xếp theo thời gian từ xưa đến nay; đưa ra định nghĩa các nhân tố ảnh hưởng đến sự thỏa mãn trong công việc. Tác giả đề xuất là mô hình nghiên cứu dựa trên mô hình của Trần Thị Kim Dung đã được điều chỉnh vào điều kiện của Việt Nam bao gồm các yếu tố độc lập: bản chất công việc, lương thưởng, lãnh đạo, đào tạo – thăng tiến, phúc lợi, đồng nghiệp; và yếu tố phụ thuộc: sự thỏa mãn công việc. Luận văn thể hiện chi tiết thực trạng theo từng biến quan sát trong mô hình kèm theo trung bình và độ lệch chuẩn của từng biến. Qua phân tích ưu nhược điểm và nguyên nhân của từng nhân tố tạo sự hài lòng trong công việc, tác giả đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao sự thỏa mãn của nhân viên trong công việc tại Công ty TNHH Dịch vụ Cung cấp thông tin KL.en
dc.format.medium72 tr.en
dc.language.isoVietnameseen
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minhen
dc.subjectQuản trị nguồn nhân lựcen
dc.subjectThỏa mãn công việcen
dc.subjectHuman resource managementen
dc.subjectWork satisfactionen
dc.titleCác giải pháp nâng cao sự thỏa mãn của nhân viên trong công việc tại Công ty TNHH Dịch vụ Cung cấp thông tin KLen
dc.typeMaster's Thesesen
ueh.specialityBusiness Administration (by Coursework) = Quản trị kinh doanh (hướng nghề nghiệp)en
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.cerifentitytypePublications-
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.grantfulltextreserved-
item.openairetypeMaster's Theses-
item.fulltextFull texts-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.