Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/56442
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDr. Huỳnh Lợien
dc.contributor.authorTrần Ngọc Tòngen
dc.date.accessioned2017-12-08T08:31:19Z-
dc.date.available2017-12-08T08:31:19Z-
dc.date.issued2017-
dc.identifier.otherBarcode: 1000003820-
dc.identifier.urihttp://opac.ueh.edu.vn/record=b1026006~S1-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/56442-
dc.descriptionChuyên ngành: Kế toánen
dc.description.abstractẢnh hưởng của thông tin kế toán trên BCTC đến giá cổ phiếu là đề tài được nghiên cứu rộng rãi trên thế giới và trong nước trong những năm qua nhằm giúp cho các nhà đầu tư thấy được tầm quan trọng của thông tin kế toán trên báo cáo tài chính (BCTC) trong việc quyết định đầu tư, định giá doanh nghiệp. Nghiên cứu này một lần nữa kiểm định lại mối quan hệ thực nghiệm giữa thông tin kế toán và giá cổ phiếu trong giai đoạn hiện nay khi thị trương chứng khoán (TTCK) Việt Nam đang ngày càng phát triển, hệ thống khuôn khổ pháp lý ngày càng hoàn thiện nhằm giúp cho nhà đầu tư có thêm cơ sở khi đưa ra quyết định đầu tư của mình. Bài nghiên cứu dựa trên việc kết hợp mô hình Ohlson (1995) với nghiên cứu của Aboody và cộng sự (2002) để xây dựng cơ sở lý thuyết phù hợp đo lường mức độ ảnh hưởng của thông tin kế toán trên BCTC đến giá cổ phiếu của các công ty niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM khi TTCK Việt Nam không thỏa mãn giả thiết thị trường hiệu quả. Các biến nghiên cứu của thông tin trên BCTC là EPS và BVPS được lấy tại thời điểm kết thúc niên độ của các năm 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 và giá cổ phiếu sẽ được lấy thời điểm kết thúc niên độ đó và sau khi kết thúc niên độ 3, 6, 9, 12 tháng. Kết quả cho thấy thông tin trên BCTC có ảnh hưởng đến giá cổ phiếu với hai chỉ tiêu EPS và BVPS tại các thời điểm của giá cổ phiếu trong bài nghiên cứu, mức độ giải thích cao nhất khoảng 54,91% biến động của giá cổ phiếu tại thời điểm sau kỳ kết thúc niên độ 9 tháng. Bên cạnh đó, khi xem xét mức độ ảnh hưởng của từng lĩnh vực công nghiệp và bất động sản thì thông tin trên BCTC vẫn ảnh hưởng đến giá cổ phiếu và mức độ tác động của từng lĩnh vực khác nhau do đặc thù về thông tin kế toán khác nhau. Với kết quả nghiên cứu thực nghiệm này, giúp cho nhà đầu tư có thêm cơ sở để đưa quyết định đầu tư, đa dạng hóa danh mục đầu tư, đồng thời tăng chất lượng nghiên cứu, phân tích đối với các doanh nghiệp thuộc hai lĩnh vực công nghiệp và bất động sản.en
dc.format.medium70 tr.en
dc.language.isovien
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minhen
dc.subjectCổ phiếuen
dc.subjectStocksen
dc.subjectGiá cảen
dc.subjectPricesen
dc.subjectBáo cáo tài chínhen
dc.subjectFinancial statmenten
dc.titleẢnh hưởng của thông tin kế toán trên báo cáo tài chính đến giá cổ phiếu - bằng chứng thực nghiệm các công ty thuộc lĩnh vực công nghiệp và bất động sản niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCMen
dc.typeMaster's Thesesen
item.fulltextFull texts-
item.grantfulltextreserved-
item.languageiso639-1vi-
item.openairetypeMaster's Theses-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.cerifentitytypePublications-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1.9 MBAdobe PDFDownload    Request a copy
Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.