Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/56635
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDr. Ngô Quang Huânen
dc.contributor.authorHuỳnh Thị Xuân Thảoen
dc.date.accessioned2018-01-02T06:15:49Z-
dc.date.available2018-01-02T06:15:49Z-
dc.date.issued2017-
dc.identifier.otherBarcode: 1000002754-
dc.identifier.urihttp://opac.ueh.edu.vn/record=b1025953~S1-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/56635-
dc.descriptionBusiness Administration (by Coursework) = Quản trị kinh doanh (hướng nghề nghiệp)en
dc.description.abstractĐề tài được thực hiện với mong muốn tìm ra các nhân tố tác động, từ đó đề xuất các giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ cho vay khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ, tăng năng lực cạnh tranh của chi nhánh. Thông qua các số liệu thống kê mô tả, phân tích độ tin cậy, phân tích nhân tố khám phá và phân tích hồi quy, nghiên cứu đã thực hiện được các mục tiêu đề ra: xác định được các nhân tố tác động đến chất lượng dịch vụ cho vay tại chi nhánh bao gồm: sự đáp ứng, năng lực phục vụ và sự đồng cảm; đo lường được mức độ tác động của từng nhân tố cũng như các biến quan sát của mỗi nhân tố lên chất lượng dịch vụ cho vay, trong đó nhân tố đáp ứng tác động mạnh nhất nên những giải pháp tập trung vào nhân tố này; đánh giá được cảm nhận của khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ đối với chất lượng dịch vụ cho vay tổng thể của ngân hàng, mức đánh giá đạt được xoay quanh điểm trung hòa nhưng chưa đạt tới mức đồng ý; đưa ra một số giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ cho vay khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ của Ngân hàng Công thương chi nhánh Bình Phước.en
dc.format.medium82 tr.en
dc.language.isovien
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectDịch vụ cho vayen
dc.subjectKhách hàng doanh nghiệpen
dc.subjectDịch vụ ngân hàngen
dc.subjectNgân hàng-
dc.subjectBanking-
dc.titleMột số giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ cho vay khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ của của Ngân hàng TMCP Công Thương chi nhánh Bình Phướcen
dc.typeMaster's Thesesen
item.grantfulltextreserved-
item.openairetypeMaster's Theses-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.fulltextFull texts-
item.languageiso639-1vi-
item.cerifentitytypePublications-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.