Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/56641
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorAssoc. Prof. Dr. Trần Thị Hải Lýen
dc.contributor.authorNgô Ngọc Tuyết Phươngen
dc.date.accessioned2018-01-02T07:49:36Z-
dc.date.available2018-01-02T07:49:36Z-
dc.date.issued2017-
dc.identifier.otherBarcode: 1000003913-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/56641-
dc.identifier.urihttp://opac.ueh.edu.vn/record=b1026157~S1-
dc.description.abstractNghiên cứu thực nghiệm này tìm hiểu liệu công ty đi vay có quản lý thu nhập để cải thiện báo cáo kế toán nhằm đạt được khả năng vay vốn tốt hơn. Tác giả phân tích tác động của hoạt động quản lý thu nhập của công ty đi vay lên số tiền và chi phí vay của họ cả ở thời điểm sau khi kí kết hợp đồng vay (quản lý lợi nhuận sau khi vay) và trước khi kí kết hợp đồng cho vay (quản lý lợi nhuận trước khi vay). Tác giả thực hiện nghiên cứu trên dữ liệu bảng của 180 doanh nghiệp của Việt Nam trong giai đoạn 2009-2016. Sử dụng mô hình GMM để kiểm soát vấn đề nội sinh, kết quả nghiên cứu cho thấy rằng hoạt động quản lý thu nhập của công ty đi vay, cả trước và sau khi kí kết hợp đồng vay, không giúp họ vay được số tiền lớn hơn, mà ngược lại còn làm giảm đi số tiền đi vay. Đồng thời, tôi không thấy tác động của hoạt động quản lý thu nhập trước khi vay lên chi phí lãi vay nhưng việc quản lý thu nhập sau khi vay lại làm gia tăng chi phí vay. Mối quan hệ giữa quản lý thu nhập và khả năng đi vay của các doanh nghiệp đã giảm đi sau khi quy định Basel II được ban hành. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng công ty quản lý thu nhập đã không đạt được mục đích thể hiện chất lượng tín dụng tốt hơn đến ngân hàng nhằm cải thiện khả năng đi vay của họ, thậm chí phải chịu chi phí vay cao khi thực hiện việc này. Ngoài ra, việc đưa ra các quy tắc trong Basel II có khả năng làm giảm xu hướng quản lý thu nhập, thể hiện hiệu quả của việc kiểm soát rủi ro của quy định.en
dc.format.medium36 tr.en
dc.language.isoVietnameseen
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minhen
dc.subjectQuản lý thu nhậpen
dc.subjectKhả năng vay vốnen
dc.subjectIncome managementen
dc.subjectCorprate finance-
dc.subjectTài chính doanh nghiệp-
dc.titleTác động của việc quản lý thu nhập lên khả năng vay vốn ngân hàng của các công ty ở Việt Nam và hiệu quả của việc áp dụng Basel IIen
dc.typeMaster's Thesesen
ueh.specialityFinance - Banking = Tài chính - Ngân hàngen
item.grantfulltextreserved-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.cerifentitytypePublications-
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.openairetypeMaster's Theses-
item.fulltextFull texts-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1.56 MBAdobe PDFDownload    Request a copy
Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.