Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/56657
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorAssoc. Prof. Dr. Phạm Văn Dượcen
dc.contributor.authorPhạm Thị Mỹ Phướcen
dc.date.accessioned2018-01-05T01:36:37Z-
dc.date.available2018-01-05T01:36:37Z-
dc.date.issued2017-
dc.identifier.otherBarcode: 1000004059-
dc.identifier.urihttp://opac.ueh.edu.vn/record=b1026174~S1-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/56657-
dc.description.abstractTác giả dựa trên các nghiên cứu trong nước và nước ngoài có liên quan, cùng với phương pháp thảo luận với các chuyên gia để tổng hợp, phân tích và đưa ra các nhân tố phù hợp với đối tượng được nghiên cứu, có 06 nhân tố được đưa vào để nghiên cứu sự ảnh hưởng đến tổ chức công tác kế toán tại các bệnh viện công lập trên địa bàn Tp.HCM. Kết quả khảo sát thu thập dữ liệu từ 183 mẫu, sau khi phân tích Cronbach’s Alpha đã loại bỏ đi 1 nhân tố có độ tin cậy thấp là: Đặc điểm, phân loại đơn vị sự nghiệp. Các thang đo đều có độ tin cậy và được đưa vào phân tích nhân tố khám phá EFA, các biến quan sát được nhóm thành 5 nhân tố bao gồm: (1) Hệ thống pháp lý và các văn bản hướng dẫn, (2) Hệ thống kiểm soát nội bộ, (3) Trình độ của nhân viên kế toán, (4) Quan tâm công tác kế toán của chủ doanh nghiệp, (5) Hệ thống công nghệ thông tin. Phân tích hồi quy được thực hiện với 5 biến độc lập, kết quả phân tích tương quan và hồi quy cho thấy các biến độc lập đều ảnh hưởng đến tổ chức công tác kế toán.en
dc.format.medium80 tr.en
dc.language.isoVietnameseen
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectKế toánen
dc.subjectAccountingen
dc.subjectBệnh viện côngen
dc.subjectPublic hospitalen
dc.titleCác nhân tố ảnh hưởng đến tổ chức công tác kế toán tại các bệnh viện công lập trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minhen
dc.typeMaster's Thesesen
ueh.specialityAccounting = Kế toánen
item.openairetypeMaster's Theses-
item.cerifentitytypePublications-
item.grantfulltextreserved-
item.fulltextFull texts-
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.