Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/56672
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorProf. Dr. Sử Đình Thànhen
dc.contributor.authorVõ Minh Thiệnen
dc.date.accessioned2018-01-05T07:59:44Z-
dc.date.available2018-01-05T07:59:44Z-
dc.date.issued2017-
dc.identifier.otherBarcode : 1000004056-
dc.identifier.urihttp://opac.ueh.edu.vn/record=b1026187~S1-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/56672-
dc.descriptionPublic Finance = Tài chính côngen
dc.description.abstractTác giả lựa chọn bộ dữ liệu 60 quốc gia đang phát triển có thu nhập trung bình giai đoạn 2005-2015 để tiến hành phân tích. Dựa trên cơ sở lý thuyết và các nghiên cứu liên quan, tác giả đã lựa chọn các yếu tố để phân tích tác động tới dòng vốn vào FDI: quy mô thị trường (biểu thị qua tốc độ tăng trưởng GDP), Độ mở thương mại, thuế suất, tỷ lệ lạm phát, tỷ lệ thất nghiệp, cơ sở hạ tầng, và chất lượng thể chế. Bên cạnh đó tác giả cũng tiến hành phân tích so sánh về các yếu tố tác động tới FDI trên hai nhóm nước thu nhập trung bình thấp và thu nhập trung bình cao. Kết quả nghiên cứu cho thấy nhìn chung trên mẫu 60 quốc gia đang phát triển thu nhập trung bình thì : yếu tô quy mô thị trường, độ mở thương mại, cơ sở hạ tầng có một tác động tích cực tới dòng vốn vào FDI, điều này thì xác nhận thêm bằng chứng cho nhiều nghiên cứu liên quan trước đây (Dermihan và cộng sự, 2008; Hussain, 2014). Mặt khác thuế suất thì cho một tác động tiêu cực lên dòng vốn FDI ủng hộ cho các nghiên cứu (Dermihan và cộng sự, 2008; Teixeira và cộng sự 2016). Bên cạnh đó biến tỷ lệ thất nghiệp khi đưa vào ước lượng cho một tác động dương có ý nghĩa đối với FDI, điều này khác với một số nghiên cứu liên quan (Hunardy và cộng sự, Teixeira và cộng sự 2016) khi xem chỉ số này đại diện cho chi phí sản xuất tác động tới FDI. Khi tiến hành phân tích so sánh trên hai nhóm mẫu nhỏ là các quốc gia thu nhập trung bình thấp và thu nhập trung bình cao, ta nhận thấy: ở các quốc gia thu nhập trung bình thấp chỉ có quy mô thị trường, độ mở thương mại, thuế suất là có tác động có ý nghĩa đến FDI. Mặt khác ở các quốc gia đang phát triển thu nhập trung bình cao thì các yếu tố tác giả kì vọng đưa vào mô hình gần như đều là những nhân tố quan trọng và có ý nghĩa thống kê trong tác động tới dòng vốn FDI vào của quốc gia.en
dc.format.medium61 tr.en
dc.language.isovien
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectĐầu tư trực tiếp nước ngoàien
dc.subjectForeign direct investmenten
dc.titleCác yếu tố tác động tới dòng vốn vào FDI tại các nước nền kinh tế đang phát triển thu nhập trung bìnhen
dc.typeMaster's Thesesen
item.fulltextFull texts-
item.cerifentitytypePublications-
item.openairetypeMaster's Theses-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.grantfulltextreserved-
item.languageiso639-1vi-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.