Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/56694
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDr. Đoàn Thị Phương Diệpen
dc.contributor.authorLâm Văn Đoànen
dc.date.accessioned2018-01-09T07:04:28Z-
dc.date.available2018-01-09T07:04:28Z-
dc.date.issued2017-
dc.identifier.otherBarcode: 1000002750-
dc.identifier.urihttp://opac.ueh.edu.vn/record=b1025928~S1-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/56694-
dc.descriptionChuyên ngành: Luật kinh tếen
dc.description.abstractTrên cở sở pháp lý về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng nói chung, trong chương này tác giả nghiên cứu, phân tích làm sáng tỏ các quy định của pháp luật về trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài ngoài hợp đồng trong một s ố trường hợp cụ thể, như Trách nhiệm bồi thường thiệt hại do nguồn ngy hiểm cao độ gây ra, trách nhiệm bồi thường thiệt hại do oan sai và trách nhiệm bồi thường thiệt hại do vi pạm quyền lợi người tiêu dùng, nêu lên thực tế để giải quyết, phân tích, áp dụng pháp luật cho từng trường hợp cụ thể nhằm làm rõ hơn về các biện pháp xử lý hành vi vi phạm pháp luật gây thiệt hại cho người dân diễn ra trong cuộc sống hằng ngày. Đặc biệt là việc đánh giá thực trạng triển khai thực hiện quy định pháp luật về trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng trong một số trường hợp cụ thể diễn ra ở các địa phương trong đó có địa bàn tỉnh Cà Mau, đưa ra một số vụ việc điển hình để qua đó, thấy những thuận lợi, khó khăn trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về trách nhiệm BTTH ngoài hợp đồng. Bên cạnh đó, tác giả củng chỉ ra những tồn tại, một số bất cập của quy định pháp luật so với yêu cầu thực tiễn vốn đa dạng và phức tạp, đồng thời kiến nghị những giải pháp khắc phục những hạn chế nhằm tổ chức thực hiện tốt hơn trong thời gian tới.en
dc.format.medium69 tr.en
dc.language.isovien
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minhen
dc.subjectPháp luậten
dc.subjectLawen
dc.subjectBồi thường thiệt hại ngoài hợp đồngen
dc.subjectCompensation for damages outsite contracten
dc.titleTrách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng: pháp luật và thực tiễn xét xử tại Cà Mauen
dc.typeMaster's Thesesen
item.cerifentitytypePublications-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.grantfulltextreserved-
item.fulltextFull texts-
item.languageiso639-1vi-
item.openairetypeMaster's Theses-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
677.56 kBAdobe PDFDownload    Request a copy
Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.