Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/56698
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDr. Trần Thị Thanh Hảien
dc.contributor.authorLê Thị Mai Chien
dc.date.accessioned2018-01-09T07:34:37Z-
dc.date.available2018-01-09T07:34:37Z-
dc.date.issued2017-
dc.identifier.otherBarcode: 1000003937-
dc.identifier.urihttp://opac.ueh.edu.vn/record=b1026152~S1-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/56698-
dc.description.abstractLuận văn xác định các nhân tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn chính sách kế toán cại các DN sản xuất ngành dệt may có quy mô nhỏ và vừa trên địa bàn TP.HCM nhằm đưa ra một số giải pháp giúp cho đối tượng sử dụng BCTC giảm thiểu tác động tiêu cực từ việc điều chỉnh BCTC thông qua việc lựa chọn chính sách kế toán của DN và giúp cho các DN sản xuất ngành dệt may trên địa bàn TP.HCM nâng cao hiệu quả trong việc lựa chọn chính sách kế toán. Qua phân tích nhân tố, phân tích hồi quy đa biến chúng ta đã nhận diện được các nhân tố chính và mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đó đến ảnh hưởng đến sự lựa chọn chính sách kế toán của doanh nghiệp sản xuất ngành dệt may trên địa bàn TP. HCM bao gồm: thuế, tính trung thực hợp lý BCTC, đáp ứng yêu cầu các đối tượng bên trong, sự tin cậy của các đối tượng bên ngoài DN. Trong đó nhân tố thuế có tác động mạnh nhất đến việc lựa chọn CSKT của các doanh nghiệp sản xuất ngành dệt may có quy mô nhỏ và vừa trên địa bàn TP. HCM. Các doanh nghiệp ngành dệt may cần tập trung cải tiến các nội dung theo thứ tự ưu tiên (mức độ ảnh hưởng quan trọng) của từng nhân tố đến việc lựa chọn chính sách kế toán. Từ đó, các gợi ý về lựa chọn chính sách kế toán cho các doanh nghiệp sản xuất ngành dệt may có quy mô vừa và nhỏ trên địa bàn TP.HCM được đề xuất.en
dc.format.medium66 tr.en
dc.language.isoVietnameseen
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minhen
dc.subjectChính sách kế toánen
dc.subjectAccounting policyen
dc.subjectDoanh nghiệp nhỏ và vừaen
dc.subjectSmall and medium-size enterprisesen
dc.titleCác nhân tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn chính sách kế toán của doanh nghiệp nhỏ và vừa – nghiên cứu đối với doanh nghiệp sản xuất ngành dệt may trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minhen
dc.typeMaster's Thesesen
ueh.specialityAccounting = Kế toánen
item.openairetypeMaster's Theses-
item.cerifentitytypePublications-
item.fulltextFull texts-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.grantfulltextreserved-
item.languageiso639-1Vietnamese-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
941.72 kBAdobe PDFDownload    Request a copy
Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.